Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-15

Кабинет: 232
E-mail: radojica.lapcevic@rgf.bg.ac.rs

Геотехнички истражни радови

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Геотехнички истражни радови

Предавачи: проф. др Радојица Лапчевић, доц. др Милош Марјановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 3

Услов: Нема

walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Циљ предмета: Стицање основних знања о принципима и технологији извођења истражног бушења у геотехничке сврхе. Извођење геолошких, геофизичких, хидрогеолошких и геотехничких испитивања у току бушења, у бушотинама и на језгру истражних бушотина

why men cheat how women cheat dating for married people
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg

Исход предмета: Упознавање са значајем истражног бушења и оспособљавање да се примене стечена знања при истраживањима у геотехничке сврхе.

pill abortion stories natural abortion abortions stories
spyware text messages sms spy app free sms spy app
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
pharmacy discounts site pharmacy discounts
propranolol pill go levaquin 500mg
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Кратак историјат бушења, појам истражне бушотине, елементи и принципи извођења. 2. Технички поступци бушења, гарнитуре и опрема за бушење. 3. Употреба флуида при бушењу. 4. Заглаве и хаварије при бушењу. 5. Тампонирање и цементација бушотина. 6. Испитивања у бушотинама и на језгру. 6. Примена бушења у геотехници. 7. Заштитне мере за очување околине. 8. Пројектовање истражних бушотина. 9. Плитки и дубоки истражни ископи.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Непосредно упознавање са опремом и технологијом бушења, инструментима и техником испитивња у бушотинама. Израда пројекта бушотине.
walgreen online coupons open rite aid coupon
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill

Литература:

  1. Лапчевић: Геотехнички истражни радови, РГФ, Београд, 1999,
  2. С. Торбица, Б. Лековић: Истражно бушење, РГФ, Београд, 2001,
  3. К. Хрковић, М. Лазић: Усмерено бушење, РГФ,
  4. М. Лазић, Истражно бушење у хидрогеологији, Београд, 1993, РГФ, Београд, 1993,.
  5. Проширена литература: Интернет презентације и публикације
why men cheat how women cheat dating for married people
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, праћена савременим аудио -визуелна демонстрација, непосредна упознавања са техником бушења и мерења у бушотинама, презентација самосталних вежбања, провера знања, консултације.

cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
prescription discounts cards click viagra discount coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 50
усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 20
колоквијум-и
семинар-и

Додатни услови оцењивања: