Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-14

Кабинет: 232
E-mail: laslo.caki@rgf.bg.ac.rs

Геотехничке мелиорације

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Геотехничке мелиорације

Предавачи: проф. др Ласло Чаки, проф. др Гордана Хаџи-Никовић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: Нема

i cheat on my husband link cheated on my husband
pharmacy discounts read pharmacy discounts
cephalexin xifaxan clomid 100mg
propranolol pill go levaquin 500mg
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Циљ предмета: Овладавање знањима потребним за разумевање условљености потреба и услова извођења мелиоративних радова својствима стенских маса и терена, као и карактером интеракције са објектом, стицање вештина самосталног целовитог сагледавања појединачних проблема у примени различитих метода побољшања у различитим геолошким условима и за различите врсте објеката.

best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Исход предмета: Самостална оцена потребе и услова за извођење потребних побољшања, конципирање техничких решења за различите нивое пројектовања објеката, познавање основа технологије извршења радова.

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Садржај предмета:

Теоријска настава
Ињектирање; општи приказ методе, могућих ефеката и примене. Ињекционе масе суспензије: састав и својства сировина и маса, примена. Ињекционе масе колоидни и прави раствори: састав, својства и примена. Битумени, битуменске емулзије и аеризоване масе: састав,својства и примена. Основни модели процеса ињектирања. Елементи ињектирања: бушотине, притисак, режим и поступци ињектирања. Истраживања за потребе пројектовања ињектирања. Утврђивање ефеката ињектирања. Врсте ињектирања: контактно, везно, консолидационо, заптивно, напонско, компензационо, елементи, услови примене и ефекти. Ињектирање грануларних средина: елементи, поступци, услови примене и ефекти. Опрема за ињектирање: за припрему маса, за утискивање, пакери. Ињектирање и друге врсте мелиоративних радова. Примери изведених радова.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Израда семинарског рада, самостална израда пројекта мелиоративног захвата, анализа изведених мелиоративних радова, упознавање са лабораторијским испитивањима маса и теренским радовима.
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Литература:

  1. С.Цветковић-Мркић;1995, Методе геотехничких мелиорација књ.1; РГФ Београд
  2. F.K.Ewert, 1985, Rock grouting with emphasis on dame site, Springer-Werlag,
  3. H.Camberfort, 1975.Injection des sol, tom 1, principes et methodes; Eyrolles,Paris
  4. Радови са научно стручних скупова, стандарди, доступна искуства у реализацји различитих пројеката, стандарди групе ЕУРОКОД и ЕН.
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, визуелна презентација, консултације, израда и одбрана вежби, израда и презентација семинарских радова, непосредно упознавање са технологијом извођења радова.

i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 50
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 20
семинар-и 10

Додатни услови оцењивања: