Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 342
E-mail: gordana.hadzinikovic@rgf.bg.ac.rs

Геостатички прорачуни

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Геостатички прорачуни

Предавачи: проф. др Гордана Хаџи-Никовић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: Нема

hiv prevention site aids testing at home
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Циљ предмета: Упознавање са применом геостатичке анализе у геотехници. Овладавање методама геостатичких прорачуна за решавање једноставних проблема у геотехници.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Исход предмета: Стицање основних знања из Геостатичких прорачуна

prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава
 1. Увод.
 2. Напони од допунског оптерећења по упрошћеном поступку.
 3. Напони од допунског оптерећења по теорији еластичности.
 4. Суперпозиција напона, изобаре, напони у вишеслојној средини.
 5. Моров круг, Кулон-Моров услов лома.
 6. Бочни притисци у полубесконачном тлу.
 7. Бочни притисци тла на потпорне зидове – аналитичке и графичке методе.
 8. Стабилност потпорних зидова. Гранично - дозвољено оптерећење и слегање потпорних зидова.
 9. Анализа стабилности падина и косина: основне претпоставке, фактор сигурности, анализа са укупним и ефективним напонима.
 10. Механизми клизања. Методе анализе стабилности за равну клизну површину. Методе анализе стабилности за кружну клизну површину. Методе анализе стабилности за сложену клизну површину.
 11. Специфичности анализе стабилности у крутим испуцалим стенским масама.
 12. Повратна анализа. Прогресивни лом. Неутрална линија. Сеизмичка анализа стабилности.
 13. Тродимензионална анализа стабилности.
 14. Убрзана консолидација: Вертикални пешчани дренови. Прекомпресија тла.
 15. Тунели: напони и померања око тунелског отвора. Прорачун подземних притисака. Слегање површине терена услед грађења тунела.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Израда рачунских задатака из области предавања, које студенти самостално раде.
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost

Литература:

 1. С. Ћорић, 2006. Геостатички прорачуни, РГФ – Изградња, Београд
 2. М. Максимовић, 2005. Механика тла. Грађевинска књига. Београд
 3. 3. М.Максимовић, П.Сантрач. Збирка задатака из основа механике тла, 2001.Грађевински факултет, Суботицаo
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
prescription discounts cards link viagra discount coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио-визуелна демонстрација, консултације, израда рачунских задатака, провера знања,

how married men cheat reasons why women cheat black women white men
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 20
усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 20
тест 30

Додатни услови оцењивања: