Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет: 219
E-mail: meri.ganic@rgf.bg.ac.rs

Геонаслеђе и геотуризам

О предмету

Студијски програм: Геологија и палеонтологија (VI семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (VI семестар -OAS), Геотехника (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Геонаслеђе и геотуризам

Предавачи: проф. др Мери Ганић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Nema

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Циљ предмета: Стицање општих знања о значају геоналсеђа и оспособљавање кадрова за професионално бављењем пословима геонаслеђа

i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Исход предмета:
Након савладаног курса, студент треба да се упозна са општим појмовима о геонаслеђу у Србији, вредновању објеката области привреде, културе и науке.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава:
Појам и значај геонаслеђа, историјски развој идеје геолошког наслеђа у Европи и Србији. Однос геодиверзитета и геонаслеђа. Критеријуми и опште прихваћени стандарди у дефинисању и издвајању објеката геонаслеђа. Методологија истраживања објеката, критеријуми вредновања геолошког наслеђа код нас и у свету. Интерпретација објеката геолошког наслеђа у геолошким картама и тумачима и пројектним документацијама. Гонаслеђе као културна баштина. Геонаслеђе и туриза., Концепт геолошког наслеђа у Србији, правни аспект и законски оквири. Заштита објеката геолошког наслеђа.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Упознавање са са многим важним објектима и локалитетима од посебног значај.
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
kaltens sex stories go free sex stories
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
vermox prodej vermox spc vermox cena

Литература:

  1. Wimbledon W. A. P., BentonM.J., Bevins. R.E., Bleck G.P., Bridgland D.R., Cleal C.J., Cooper R.G., May V.J., 1995:The development of a methodology for the selection of British sites for conservation. Part 1. Modern Geol., 20, p. 159-202.
  2. ProGeo (Wimbledon W. Et al) 1998: A first attempt at a geosites framework for Europe- na IUGS initiative to support recognition of world heritage and European geodiversity, Geologica Balkanica 28, 3-4, Special issue «Geologica heritage of Europe», BAN, p. 5-32.
  3. Nojković c, Mijović D., 1998; Zaštita geonasleđa u Srbiji- nekad i sad. Zaštita prirode, 50. Zavpod za zaštitu prirode Srbije, 439-442.
  4. Пантић Н, Белиј С Мијовић Д. (1998): Геонаслеђе у систему притодних вредности и његова заштита у Србији; Часопис Заштита притоде, бр. 50, Завод за заштиту природе Србије, Београд, 407-413.
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
best online coupon site go coupons websites for groceries
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе:
Предавања са видеопрезентацијама

how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 5
практична настава 5
колоквијум-и 25
семинар-и 25

Додатни услови оцењивања: