Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 322
E-mail: marinko.toljic@rgf.bg.ac.rs

Геолошко картирање 1

О предмету

Студијски програм: Геологија и палеонтологија (VI семестар -OAS), Економска геологија (VI семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (VI семестар -OAS), Петрологија и геохемија (VI семестар -OAS), Геотехника (IV семестар -OAS), Геофизика (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Геолошко картирање 1

Предавачи: проф. др Маринко Тољић, мастер Немања Крстеканић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: Нема

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
voltarene patch voltarene 50 voltarene
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Циљ предмета: Циљ овог курса је упознавање са дефиницијом геолошке карте, њеним значајем, историјатом. Упознаје се са садржајем карте, методским поступцима при картирању, начином израде радне и финалне верзије карте и тумача, израда прегледних, детаљних и специјалних карата.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch voltarene 50 voltarene
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Исход предмета: оспособљеност за израду геолошких карата различитог степена сложености, интерпретацију геолошких профила и израду тумача као текстуално-графичког објашњења геолошке карте и сл.

walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
best online coupon site go coupons websites for groceries
prescription discounts cards site prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon

Садржај предмета:

Теоријска настава:
Увод: дефиниција геолошке карте, њен значај и историјат настанка. Геолошко картирање као професија и као компонента других геолошких дисциплина. Подела геолошких карата. Геолошке карте Србије и околних земаља. Основна геолошка карта СФРЈ 1:100 000, (ОГК). Геолошка карта Србије 1:50 000, (ГК—50). Топографска основа геолошке карте. Садржај геолошке карте. Ваноквирни садржај: Легенде; Геолошки стуб; Геолошки профили. Блок дијаграми. Методски основи геолошког картирања. Припремни период. Рекогносцирање терена. Теренски рад. Формирање писане, графичке и материјалне документације. Лабораторијска испитивања. Реамбулација. Израда радне верзије геолошке карте. Финална геолошка карта. Геолошка карта у софтверском окружењу. Тумач. Прегледне геолошке карте. Детаљне геолошке карте и геолошки планови. Специјалне геолошке карте. Карте земаља у развоју. Покривене и откривене детаљне геолошке карте. Израда геолошких планова. Геолошки планови урбаних подручја. Подповршинске геолошке карте. Екогеолошка карта. Геолошко картирање у инжењерској пракси.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Рад са компасом, Гаус-кригерове координате. Израда крокија, Конструкција геолошких граница. Израда легенде, стуба, профила и блок-дијаграма. Обрада једноставних геолошких карата. Израда геолошке карте и пратећег тумача на основу документације.
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
spyware text messages sms spy app free sms spy app
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Литература:

  1. Димитријевић, М.Д., 1978. Геолошко картирање. ИЦС, Београд., Ђоковић И. Основи
  2. геолошког картирања, Скрипта РГФ-а, Београд., Ђоковић И., Тољић М. Практикум из геолошког картирања, (у штампи)
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Kласична предавања праћена аудио-визуелним презентацијама и вежбе.

my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
how married men cheat cheat on your wife black women white men
pill abortion stories read abortions stories
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 20
усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 20

Додатни услови оцењивања: