Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 30
E-mail: dragutin.jevremovic@rgf.bg.ac.rs

Геолошки грађевински материјали

О предмету

Студијски програм: Геотехника (V семестар -OAS)

Назив предмета: Геолошки грађевински материјали

Предавачи: проф. др Драгутин Јевремовић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Нема

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
spyware text messages sms spy app free sms spy app
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Циљ предмета: Упознавање студената са: основним својствима стена која су битна за њихово коришћење као геолошких грађевинских материјала или извођење радова у њима, истраживањем лежишта и условима отварања мајдана геолошких грађевинских материјала, видовима нарушавања и мерама заштите геолошке средине експлоатацијом геолошких грађевинских материјала и регионалним распрострањењем стена - грађевинских материјала на територији Србије

kaltens sex stories go free sex stories
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
voltarene patch voltarenplast voltarene
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Исход предмета: Оспособљавање студената за практичну примену појединих врста стена у грађевинарству и архитектури

i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
best online coupon site go coupons websites for groceries
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Предмет изучавања. Дефинисање основних појмова. Инжењерскогеолошке класификације стена. Утицај петрографског састава, структуре и текстуре на физичка, механичка и технолошка својства стена. Физичка својства стена: боја, густина, специфична и запреминска тежина, порозност, влажност, упијање воде, водопропустљивост и капиларност стена. лепљивост, бубрење, проветривост, топлотна својства, провођење звука, електропроводљивост, магнетичност и радиоактивност стена. Механичка својства стена: чврстоће, тврдоћа, жилавост, хабање, деформабилност и пластичност стена. Реолошка својства стена. Техничко-технолошка својства стена: обрадљивост, дробљивост, бушивост, разоривост експлозивом и растреситост стена. Примена стена у прошлости. Савремена примена стена у: зградарству, путоградњи, тунелоградњи, изградњи мостова, камених насутих брана, изградњи обалоутврда и пристаништа и потпорних конструкција. Стене као агрегати и као сировине за производњу грађевинских материјала. Производња геолошких грађевинских материјала у нашој земљи. Истраживање, оконтуравање, категоризација и прорачун резерви геолошких грађевинских материјала. Инжењерскогеолошки услови отварања каменолома, шљункара и пескара и глиништа. Распадање уграђеног камена. Врсте измена и заштита. Нарушавање и заштита геолошке средине експлоатацијом геолошких грађевинских материјала. Регионално распрострањење налазишта геолошких грађевинских материјала на територији Србије
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе у свему прате, илуструју и разрађују наставне јединице предвиђене планом и програмом; студенти самостално раде Елаборат вежби
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
kaltens sex stories go free sex stories
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Литература:

  1. Јевремовић, Д.: Геолошки грађевински материјали, Универзитет у Београду Рударско-геолошки факултет, Београд, 1997.
  2. Билбија, Н.: Техничка петрографија – својства и примена камена, Научна књига, Београд, 1984.
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
pill abortion stories read abortions stories
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Метода излагања и метода израде елабората (графичка и метода писаних радова)

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
propranolol pill go levaquin 500mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 40
усмени испит 10
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 5
практична настава 5
колоквијум-и 20
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: