Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14

Кабинет: 215
E-mail: drazenko.nenadic@rgf.bg.ac.rs

Геологија квартара Б

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Геологија квартара Б

Предавачи: проф. др Драженко Ненадић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Циљ предмета: Упознавање са типовима квартарних наслага, методама њихових истраживања, распрострањењем у свету и на подручју Србије по генетским категоријама наслага.

why men cheat how women cheat dating for married people
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Исход предмета: Значај и примена стратиграфскog и палеонтолошкog дефинисања наслага, приликом хидрогеолошких и геотехничких истраживања.

hiv prevention open aids testing at home
how married men cheat cheat on your wife black women white men
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
walgreen online coupons open rite aid coupon
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure

Садржај предмета:

ПРЕДАВАЊА: Типови квартарних наслага. Методе истраживања. Преглед регионалне геологије квартара. Врсте квартарних наслага: глацијални рељеф, глацијалне и флувиоглацијалне наслаге, речне наслаге већих водотока, речно-језерски седименти Панонске низије (Војводине), лимничке наслаге, еолске наслаге, пролувијалне, колувијалне и пећинске наслаге на подручју наше земље. ВЕЖБЕ: Кабинетске: Приказивање слајдова и филмова са одговарајућим профилима и областима распрострањења квартарних седимената.. Приказивање конкретног литолошког материјала. Израда семинарског рада. Теренске: обилазак профила квартарне старости на подручју Београда.
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Литература:

  1. GALE. J. S. & HOARE G. P., 1991: Quaternary sediment.- Halsted Press, an Imprint of John Wiley & Sons, Inc. 1-323, New York, Toronto.
  2. IMBRI DŽ. i IMBRI. K. P., 1981: Ледена доба.- Библиотека занимљива наука, 1-215, Београд.
  3. RAYMOND S. BRADELY, 1999: Paleoclimatology: Reconstructing Climates of the Quartenary.- International Geophysics Series, Volume 68, San Diego.
  4. RISER A.M. J., 1999: Quaternary Geology and the Environment.- Springer-Praxis books in Geophysical sciences, 1-290, Chichester, UK.
  5. СТЕВАНОВИЋ П., МАРОВИЋ М. и ДИМИТРИЈЕВИЋ В., 1992: Геологија Квартара.- Научна књига, 1-242, Београд.
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
pill abortion stories natural abortion abortions stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
prescription discounts cards site prescriptions coupons
cialis coupon site discount drug coupon
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Pointu.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 35
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 15
колоквијум-и 20
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: