Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 11-13

Кабинет: 343
E-mail: dragoslav.rakic@rgf.bg.ac.rs

Фундирање

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Фундирање

Предавачи: доц. др Драгослав Ракић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
pharmacy discounts site pharmacy discounts
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Циљ предмета: Стицање знања о типовима темеља и начоном извођења. Анализа интеракције темеља и тла у смислу носивости и слегања.

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon site discount drug coupon
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Овладати неопходним геотехничким анализама за потребе фундирања.

rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
prescription discounts cards click viagra discount coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Интеракција темеља и терена. Оптерећење темеља. Подлоге за пројектовање и грађење темеља. Плитко фундирање: врсте темеља, избор дубине фундирања. Гранично и дозвољено оптерећење плитких темеља. Слегање плитких темеља фундираних на глини. Слегање плитких темеља фундираних на песку. Дозвољена слегања. Начин извршења радова код плитких темеља. Дубоко фундирање: врста темеља, избор дубине фундирања. Шипови: лебдећи и стојећи. Поступци извођења. Гранично и дозвољено оптерећење шипова. Слегање шипова. Анкери: врсте анкера, њихова примена и поступци извођења. Гранична и дозвољена сила у анкерима. Дијафрагме: примена, начин извођења. Анализа стабилности дијафрагме.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Самосталне рачунске вежбе које обухватају израду задатака који прате програм предавања.
hiv prevention open aids testing at home
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
voltarene patch voltarene 50 voltarene

Литература:

  1. С. Стевановић, 1999. Фундирање грађевинских објеката, Изградња, Београд.
  2. М. Максимовић, 2005. Механика тла, Грађевинска књига, Београд.
  3. С. Ћорић, 2006. Геостатички прорачуни, РГФ-Изградња, Београд.
  4. Bowles, J., 1996. Foundation analysis and design, McGrow-Hill.
  5. Das, B.M.,1984. Principles of foundation engineering, Brooks/Cole Engineering Division, Monterey
pill abortion stories read abortions stories
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
propranolol pill go levaquin 500mg
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
voltarene patch voltarenplast voltarene

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио–визуелна презентација, консултације, вежбања, обилазак градилишта на коме се изводи фундирање објекта (плитко, дубоко).

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 30
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и
елаборат 20

Додатни услови оцењивања: