Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 342
E-mail: gordana.hadzinikovic@rgf.bg.ac.rs

Апликација софтвера у геотехници

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Апликација софтвера у геотехници

Предавачи: проф. др Гордана Хаџи-Никовић, доц. др Милош Марјановић, Ирена Басарић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
voltarene patch voltarenplast voltarene

Циљ предмета: Упознавање са радом (карактеристикама и могућностима примене) основних рачунарских програма у области геотехнике.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
voltarene patch voltarenplast voltarene
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Исход предмета: Примена савремених рачунарских програма из области геотехнике.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
how married men cheat cheat on your wife black women white men
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene

Садржај предмета:

Теоријска настава
 • Израда графичких прилога: карата, профила терена, профила бушотина (AUTOCAD)
 • Статистичка обрада података (EXCEL)
 • Прорачуни граничне носивости и слегања плитких темеља.
 • Прорачуни насипа: стабилности косина насипа и слегање.
 • Прорачуни стабилности потпорних зидова (RETWALL)
 • Прорачуни за дубоко фундирање (ALLPILE)
 • Стабилност падина и косина (SLOPEW)
 • Напонско-деформацијска анализа у тлу (PLAXIS, SIGMAW)
 • Статистичка анализа пукотинских система.
 • Анализа кинематских могућности појаве нестабилности на косинама изграђеним од чврсте стенске масе.
 • Стабилност косина у природним условима и након изведеног осигурања.
 • Анализа кинем.могућности појава нестабилних блокова у подземним просторијама, пре и након изведеног осигурања.
 • Напонско-деформацијска анализа система стенска маса-објеката, пре и након изведеног осигурања.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Израда задатака применом савремених рачунарских програма
best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Литература:

 1. Упутства за коришћење савремених програма (Manuals)
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Аудио-визуелна демонстрација, консултације, решавање задатака применом рачунарских програма

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 30
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 20
колоквијум-и
семинар-и 40

Додатни услови оцењивања: