Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 9-12

Кабинет: 734
E-mail: suzana.eric@rgf.bg.ac.rs

Систематика минерала

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -OAS)

Назив предмета: Систематика минерала

Предавачи: проф. др Сузана Ерић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: Нема

walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch voltarene 50 voltarene
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Циљ предмета: Стицање основног знања о елементарном саставном делу земљине коре – минералу

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
how married men cheat cheat on your wife black women white men
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Исход предмета: Стицање неопходног квантума знања о рудним минералима. Познавање макроскопског и микроскопског изгледа, хемијског састава и физичких особина, начинa појављивања и примене најраспрострањенијих минералних врста у земљиној кори - силиката.

hiv prevention site aids testing at home
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
best online coupon site go coupons websites for groceries
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
prescription discounts cards click viagra discount coupon
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Садржај предмета:

Теоријска настава
Несиликати Увод. Начин постанка минерала. Начин класификовања несиликатних минерала. Дефиниција асоцијације и парагенезе. Методе испитивања и тестирања појединих физичких особина минерала. Самородни елементи. Интерметална једињења. Сулфиди. Халогениди (флуориди, хлориди). Оксиди (прости и сложени). Хидроксиди. Фосфати. Карбонати. Сулфати. Волфрамати. Молибдати. Нитрати.
Силикати
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Литература:

  1. Костов, И.: Минералогија, : 1-583, Мир, Москва, 1971 M. Logar: Sistematika silikata. Бабич, Д.: Минералогија, : 1-433, Београд, 2003.
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
voltarene patch voltarenplast voltarene
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Несиликати:Класична предавања, уз могућу примену визуелне видео технике. Силикати: Видео презентација предавања и непосредна видео пројекција микроскопске слике минерала

why men cheat how women cheat dating for married people
spyware text messages ps4haber.com sms spy app

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 5
практична настава 5
колоквијум-и 2*20
семинар-и

Додатни услови оцењивања: