Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 240
E-mail: zoran.stevanovic@rgf.bg.ac.rs

Водоснабдевање подземним водама

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (V семестар -OAS), Хидрогеологија (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Водоснабдевање подземним водама

Предавачи: проф. др Зоран Стевановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Циљ предмета: Упознавање и овладавање знањима из области истраживања и коришћења подземних вода у водоснабдевању становништва и индустрије

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
prescription discounts cards click viagra discount coupon
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes

Исход предмета: Усвајање теоријских знања и развијање смисла за практичан инжењерски приступ решавању проблема и избору најповољнијих варијанти и техничких решења у водоснабдевању.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
best online coupon site go coupons websites for groceries
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code

Садржај предмета:

Историјат водоснабдевања. Водни ресурси и критеријуми за избор решења – улога и значај подземних вода. Потребе у води, специфична потрошња, губици, светска искуства. Лежишта подземних вода – класификације, карактеризација и специфичности истраживања. Техничка решења водоснабдевања, објекти захвата у различитим лежиштима. Основи регулације издани за поправку режима. Коришћење површинских вода за водоснабдевање. Нормативи, очување и поправка квалитета вода. Објекти система водоснабдевања, водоводна инфраструктура. Примери изграђених водоводних система у свету и код нас
walgreen online coupons open rite aid coupon
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Литература:

  1. Hill et al. : Water Supply, Лондон
  2. Абрамов : Водоснабждение подземним водам, Наука, Москва
  3. Филиповић Б,: Хидрогеолошка истраживања за потребе водоснабдевања, Рударско геолошки факултет, Београд, 1978
  4. Стевановић З: Водоснабдевање подземним водама, Предавања ППС
  5. Објављени радови на нашем и страном језику.
  6. Интернет као извор литературе
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит и припрему семинара

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 15
практична настава 15
колоквијум-и 20
семинар-и

Додатни услови оцењивања: