Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет: 346
E-mail: branislav.trivic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из Структурне геологије

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из Структурне геологије

Предавачи: проф. др Бранислав Тривић, мастер Немања Крстеканић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 3

Услов: Нема

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: упознавање студената са специфичностима теренског рада, препознавање геолошких структура у природи и прикупљању структурно геолошких података.

kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons

Исход предмета: По завршеном курсу студенти ће бити оспособљени за самостално кретање по терену у циљу прикупљања структурно-геолошких информација о морфологији, геометрији структурних облика, њиховој класификацији, генези и кинематским карактеристикама.

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons

Садржај предмета:

Теренска настава:
Припрема за рад на терену. Тимски рад. Организација послова унутар групе. Рад на терену. Теренска опрема и сналажење у природи, оријентација на терену, лоцирања тачке осматрања. Теренска обсервација, тип опсервација. Прикупљање структурно-геолошких података, директно, индиректно. Препознавање и утврђивање позиције на терену геоструктура, осматрање структурних феномена, теренски дневник (аналогни/дигитални запис). Типови реалних структурно-геолошких података које прикупљамо. Појам пенетративности и непенетративности геолошких структура, количина прикупљених података и веза са врстом истраживања и подручјем посматрања. Морфологија геолошких структура, дескриптивни елементи, геометрија, генеза, кинематика облика. Класификација геоструктура. Директно мерење просторних података, елемената пада геолошким компасом и позиција геолошке структуре у простору. Типови структурних података који могу да буду предмет статистичке анализе. Кабинетски део посла које обављамо током теренског рада. Обрада структурно геолошких података. Статистичка анализа пружања планарних елемената односно тренда линеарних елемената склопа. Израда контурних дијаграма, Билингсових дијаграма, розете, Сандерових прстенастих дијаграма. Интерпретација добијених резултата тернски прикупљених података. Визуализација добијених резултата, приказ појединачних и статистичких података на картама склопа, картама структурних елемената... Израда завршног извештаја са резултатима структурних истраживања.
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
prescription discounts cards site prescriptions coupons
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon

Литература:

 1. Price J.N., Cosgrove J. W., 1991: Analysis of Geological Structures; Cambridge University Press. UK.
 2. Димитријевић М., 1978: Геолошко картирање, ИЦС, Београд.
 3. Петровић Б., 1991: Структурна геологија – практикум; Лабораторија за методе геолошког картирања, Београд.
 4. Димитријевић М., 1964: Структурна геологија – скрипта; Рударско-геолошки факултет, Катедра за методе геолошког картирања, Београд.
   how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
   walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
   viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
   prescription discounts cards link viagra discount coupon
   prescription discounts cards site prescriptions coupons
   coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
   early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
   neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
   cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
   post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
   vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

   Фонд часова:

   Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
   2 1 0 0

   Метода извођења наставе: предавања, вежбе, семинарски радови

   did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
   my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
   i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
   medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
   cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
   cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
   medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
   third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
   post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

   Оцена знања:

   Завршни испит Поена
   писмени испит
   усмени испит 60
   Предиспитне обавезе Поена
   активност у току предавања 20
   практична настава 20
   колоквијум-и
   семинар-и

   Додатни услови оцењивања: