Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 322
E-mail: marinko.toljic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из геолошког картирања

О предмету

Студијски програм: Геологија и палеонтологија (VI семестар -OAS), Економска геологија (VI семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (VI семестар -OAS), Петрологија и геохемија (VI семестар -OAS), Геотехника (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из геолошког картирања

Предавачи: проф. др Маринко Тољић, мастер Немања Крстеканић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: Нема

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
spyware text messages sms spy app free sms spy app
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk

Циљ предмета: упознавање са практичним теренским радом у геолошки сложеним теренима и примена методологије геолошког картирања седиментних, магматских, метаморфних стена као и сложених тектонских комплекса.

hiv prevention site aids testing at home
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Исход предмета: подизање на виши ниво практичних за геолошко картирање тектонских сложених терена, методика геолошког картирања подручја изграђених од седиментних, магматских и метаморфних стена и израду геолошких планова различите намене са пратећим текстуално-графичким објашњењима.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure

Садржај предмета:

Екипно картирање школског полигона (површине око 50 км2) под руководством наставника. Практична обука студената у оријентацији на терену: коришћење топографских основа и ГПС пријемника. Прелажење терена, осматрање и документовање опасервација. Теренски дневник: садржај и начин приказа опсервираних података у текстуалној форми. Практична употреба теренског аквизиционог система. Документациона карта. Издвајање картираних јединица различитог ранга. Израда радне верзије геолошке карте. Израда финалне геолошке карте за подручје полигона. Конструкција пратеће геолошке графике. Израда тумача за подручје картираног полигона. Израда дигиталне геолошке графика: геолошке карте, ваноквирног садржаја и графике садржане у елаборату. Одбрана геолошке карте и пратећег тумача.
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
voltarene patch voltarenplast voltarene
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Литература:

  1. Димитријевић, М.Д., 1978. Геолошко картирање. ИЦС, Београд.,
  2. Ђоковић И. Геолошко картирање, Скрипта РГФ-а, Београд.,
  3. Ђоковић И., Тољић М. Практикум из геолошког картирања, (у штампи)
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања праћена аудио-визуелним презентацијама, презентације у теренским условима и практична објашњења начина решења одређених проблема током кабинетског рада.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 20
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
активност у току предавања 10
елаборат 20

Додатни услови оцењивања: