Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail: igor.jemcov@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из Хидрогеолошког картиања

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из Хидрогеолошког картиања

Предавачи: проф. др Игор Јемцов, доц. др Владимир Живановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
proscar online uk proscar reddit proscar online uk

Циљ предмета: Израда радних хидрогеолошких карата на терену, овладавање технологијом израде карте и документационог материјала

prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Исход предмета: Овладавање основним принципима израде хидрогеолошких карата, начину прикупљања и ажурирања документационог материјала и технологијом израде карте и тумача као завршног документа

why men cheat how women cheat dating for married people
how married men cheat cheat on your wife black women white men
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Садржај предмета:

Теоријска и практична настава
Упознавање са подлогама за израду ХГ карата, Фазе израде ХГ карата, прелиминарна, карта, стуб, профили, тумач, финална карта, Теренски радови: осматрачка мрежа, непосредно картирање терена по задатим маршрутама, обрада података, израда катастра водних објеката
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
hiv prevention open aids testing at home
why men cheat how women cheat dating for married people
spyware text messages sms spy app free sms spy app
pharmacy discounts site pharmacy discounts
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
propranolol pill go levaquin 500mg
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Литература:

  1. В. Томић: Хидрогеолошко картирање, уџбеник, РГФ, Београд, 1997
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 5 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска и практична

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 50
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 15
практична настава 35
колоквијум-и
семинар-и

Додатни услови оцењивања: