Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10 - 12

Кабинет: 228
E-mail: olivera.krunic@rgf.bg.ac.rs

Регионална хидрогеологија

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VI семестар -OAS), Хидрогеологија (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Регионална хидрогеологија

Предавачи: проф. др Оливера Крунић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Хидрохемија 1 и 2, Методика хидрогеолошких истраживања, Хидрогеолошко картирање

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
how married men cheat cheat on your wife black women white men
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
walgreen online coupons open rite aid coupon
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Циљ предмета: Сагледавање регионалних хидрогеолошких карактеристика територије Србије са већим степеном детаљности и обимности, али и упознавање са хидрогеолошким карактеристикама Балканског полуострва и Европе, у обиму који буде доступан

hiv prevention site aids testing at home
spyware text messages sms spy app free sms spy app
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
vermox prodej vermox spc vermox cena

Исход предмета: Решавање регионалних и конкретних истраживања у домену познавања распрострањења изданских вода

proscar online uk proscar reddit proscar online uk

Садржај предмета:

Предмет и методе регионалне хг.; Досадашњи развој регионалне хг. и стање хидрогеолошке истажености терена Србије, Хидрогеолошка рејонизација Србије, Рејон Дакијског басена, Рејон Карпато балканида, Рејон Српског кристаластог језгра, Рејон Шумадијско-копаоничко-косовске зоне, Рејон унутрашњих Динарида западне Србије, Рејон Панонског басена, Типови и лежишта изданских вода у сваком од издвојених рејона, Појаве и лежишта минералних вода у сваком од издвојених рејона, Регионална хидрогеологија Балканског полуострва, Европе.
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
prescription discounts cards site prescriptions coupons

Литература:

  1. Б. Филиповић, О. Крунић: «Регионална хидрогеологија Србије», уџбеник, РГФ, Београд, 2006
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Писање «водича» наставе, Интерактивна настава, Усмено предавање илустровано визуелно бројним профилима картама, дијаграмима, фотографијама са терена; Вежбе прате предавања, Студент или група студената активно учествује припремом одређених поглавља на «задату» тематску област, Домаћи задаци,Теренска настава

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 2*20
семинар-и 10

Додатни услови оцењивања: