Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 9-10

Кабинет: 243
E-mail: dusan.polomcic@rgf.bg.ac.rs

Рачунарство у хидрогеологији

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (II семестар -OAS)

Назив предмета: Рачунарство у хидрогеологији

Предавачи: проф. др Душан Поломчић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 2

Услов: Нема

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg

Циљ предмета: Циљ овог предмета је упознавање са основама ауторских права, правилима референциранња и са програмским пакетима који су у функцији добијања и приказа резултата геолошких истраживања

did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
best online coupon site go coupons websites for groceries
prescription discounts cards click viagra discount coupon
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Оспособљавање студената за рад на програмима MS Excel и Corel Draw и њихову конкретну примену у хидрогеологију и добијање основних спознаја о правилима референцирања и изради стручних и научних радова.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Садржај предмета:

Увод: ауторска права, приказивање резултата истраживања, одабир и приказ библиографских јединица, правилно референцирање. Приказ савремених програмских пакета. Приказ програма за обраду текста, табела, и презентацијe. Приказ програма за прављење базе података. Приказ програма за прављење изолинија и контурних површи. Програми за векторско и CAD цртање. Програми за цртање карата. Основе ArcGis. Комплексни програми из области геологије. Програми за обраду података теста црпења. Програми за моделирање и визуелизацију резултата
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Литература:

  1. З. Стевановић, 1990: Увод у научноистраживачки рад. РГФ Универзитета у Београду
  2. Д. Поломчић, 2002: Приказ програмских пакета из области хидрогеологије. 13. југословенски симпозијум о хидрогеологији и инжењерској геологији. Стр. 379-387. Херцег Нови
  3. Објављени радови на нашем и страном језику. Интернет као извор литературе
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis coupon site discount drug coupon

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит и припрему семинара

how married men cheat reasons why women cheat black women white men
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 30
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава
колоквијум-и 3*20
семинар-и

Додатни услови оцењивања: