Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12:30

Кабинет: 33/34
E-mail: dejan.milenic@rgf.bg.ac.rs

Пројектовање у хидрогеологији

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Пројектовање у хидрогеологији

Предавачи: проф. др Дејан Миленић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: ОПШТА ГЕОЛОГИЈА, ХИДРОГЕОЛОГИЈА, ОПШТА ХИДРОЛОГИЈА, ХИДРАУЛИКА ПОДЗЕМНИХ ВОДА, ХИДРОГЕОЛОШКО КАРТИРАЊЕ, ИСТОРИЈСКА ГЕОЛОГИЈА

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories

Циљ предмета: Циљ: упознавање са основним принципима и појмовима пројектовања научних и стручних експеримената у хидрогеологији ради истраживања земљине коре, да би се открила налазишта подземних водних ресурса, оцениле њихове резерве, израдиле подлоге за пројектовање оптималних начина експлоатације и заштите ресурса и њихових изворишта. Образовни допринос: развијање индуктивног размишљања код комплексне интерпретације резултата ранијих геолошких и хидрогеолошких истраживања, формирање прогнозног хидрогеолошког модела терена као научне хипотезе која се проверава извођењем конкретних истражних радова, формирање инжењерског приступа у решавању

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
vermox prodej vermox prodej vermox cena
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Исход предмета: Овладавање технологијом израде пројеката хидрогеолошких истраживања, пројеката експлоатације и пројеката заштитних зона издани изворишта

walgreen online coupons open rite aid coupon
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
spyware text messages sms spy app free sms spy app
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Садржај предмета:

Дефиниција пројекта, Пројакат као законски документ, Место пројекта у хидрогеолошкој делатности, Фазе израде пројекта, Пројектни задатак, Подлоге за израду пројета, Садржај пројекта, Пројекти хидрогеолошких истраживања, Пројекти појединачних хидрогеолошких радова, Концептуални пројект, Идејни пројекат, Главни пројекат, Извођачки пројекат, Примери из праксе, Усвајање пројекта, Управљање пројектима
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg

Литература:

  1. Ауторизована предавања: М. Миливојевић (Пројектовање ХГ истраживања),
  2. Упутство за пројектовање ХГ истраживања, Зборник рад. I Југ. Симп о ХГ и ИГ, Херцег Нови
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
voltarene patch voltarenplast voltarene

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог предавања и табле са пројекцијом слика и примера из праксе, упознавање са конкретним тереном и подлогама за израду. Провера разумевања предавања и нивоа усвојеног знања претходног градива кроз осмишљавање идеје и концепције њене провере кроз реализацију пројекта, самостална израда пројекта по добијеним задацима и подлогама. Све обавезе се завршавају на часу, осим додатног учења

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
best online coupon site go coupons websites for groceries
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 15
практична настава 15
колоквијум-и 20
семинар-и

Додатни услови оцењивања: