Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 729
E-mail: violeta.gajic@rgf.bg.ac.rs

Петрологија седиментних стена

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -OAS)

Назив предмета: Петрологија седиментних стена

Предавачи: доц. др Виолета Гајић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
pill abortion stories read abortions stories
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts

Циљ предмета: Стицање знања о петролошким својствима седиментних стена

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Образовни допринос се огледа у томе да стечено знање могу применити директно у пракси (у привредним, истраживачким и др. институцијама где се то тражи), а представља и основу за упис на више нивое студија.

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Класификација кластичних, хемијских и органогених седимената и њихова систематику. Кластични седименти: брече, конгломерати, пешчари, алевролити, глинци, лес, вулканокластити, лапорци. Хемијски седименти: кречњаци, доломити, силицијске стене, гвожђевите стене, боксити, евапорити, фосфатне стене.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбања се односе на макроскопска и микроскопска испитивања седиментих стена сходно предавањима.
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Литература:

 1. Протић, М., 1984: Петрологија седиментих стена. Универзитет у Београду, 202, Београд.
 2. Грубић, А., Обрадовић, Ј., Васић, Н., 1996: Седиментологија. Универзитет у Београду, 436, Београд.
  why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
  how married men cheat cheat on your wife black women white men
  how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  best online coupon site go coupons websites for groceries
  free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  voltarene patch voltarenplast voltarene
  when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
  neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg

  Фонд часова:

  Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
  2 3 0 0

  Метода извођења наставе: Класична предавања где је свака наставна јединица припремљена у визуелном облику (графоскоп, компјутерска презентација). Вежбања су са припремљеним збиркама стена које се изучавају. Теренска настава.

  walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
  naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
  neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
  oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

  Оцена знања:

  Завршни испит Поена
  писмени испит 20
  усмени испит 25
  Предиспитне обавезе Поена
  активност у току предавања 5
  практична настава 5
  колоквијум-и 45

  Додатни услови оцењивања: