Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-14

Кабинет: 321
E-mail: zorica.lazarevic@rgf.bg.ac.rs

Основи палеонтологије

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -OAS)

Назив предмета: Основи палеонтологије

Предавачи: проф. др Зорица Лазаревић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 2

Услов: Нема

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
prescription discounts cards click viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg

Циљ предмета: Циљ овог курса је стицање знања о основним принципима и методама палеонтологије, врстама фосила и фосилизације, и методама њиховог проучавања.

how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Кроз овај предмет студенти стичу знања о значају палеонтологије и оспособљавају се да примене стечена знања о фосилима у геолошким истраживањима.

how married men cheat cheat on your wife black women white men
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
prescription discounts cards link viagra discount coupon
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Садржај предмета:

Теоријска настава
Дефиниција и задаци Палеонтологије. Организми и животне средине. Фосили: карактеристични фосили, перзистетни фосили, фацијални фосили, проблематични фосили и псеудофосили, субфосили, живи фосили, ихнофосили. Појам врсте и рода у палеонтологији. Палеонтолошка и биолошка номенклатура. Филогенија и онтогенија. Настанак и карактеристике фосилних асоцијација. Тафономски процеси и стадијуми: биоценоза, танатоценоза, некроценоза, липтоценоза, тафоценоза, ориктоценоза. Очуваност фосила и могућност реконструкције. Приказ биостратиграфски значајних група фосилних организама. Приказ палеоеколошки значајних група фосилних организама.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
how married men cheat cheat on your wife black women white men
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Литература:

 1. Benton M., Harper D., 1997: Basic Paleontology. – Longman, 342, Essex.
 2. Clarkson E., 1998: Invertebrate Palaeontology and Evolution.-Blackwell Science, 1-452, London. B.A. Thomas, C.J. Cleal., 2000: Invasion of the Land. - National Museum of Wales
 3. Митровић-Петровић Ј., Радуловић В., 2004: Општа палеонтологија. – Рударско-геолошки факултет, 159, Београд.
   hiv prevention worlds aids day aids testing at home
   walgreen online coupons open rite aid coupon
   rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
   motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
   medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
   vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

   Фонд часова:

   Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
   2 0 0 0

   Метода извођења наставе: Предавања праћена савременим визуелним презентацијама и упознавањем фосилног материјала из палеонтолошке збирке. Предвиђена је израда тестова и колоквијума.

   hiv prevention site aids testing at home
   why men cheat reasons married men cheat dating for married people
   free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
   aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
   vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

   Оцена знања:

   Завршни испит Поена
   писмени испит
   усмени испит 30
   Предиспитне обавезе Поена
   активност у току предавања 20
   практична настава
   колоквијум-и 50
   семинар-и

   Додатни услови оцењивања: