Српски | English

Основи хидрогеоекологије

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Основи хидрогеоекологије

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: ХИДРОХЕМИЈА 1, ХИДРОХЕМИЈА 2

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Циљ предмета: Упознавање са општим појмовима екологије,типовима загађивача животне геолошке средине, циклусом загађења атмосфере, хидросфере и геосфере.

i cheat on my husband link cheated on my husband
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
pill abortion stories natural abortion abortions stories
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure

Исход предмета: Упознавање основа загађења и заштите подземних вода и животне средине

rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk

Садржај предмета:

Елементи опште екологије, неоргански, органски и биолошки загађивачи животне средине, процеси који доводе до загађења животне средине-атмосфере, надизданске зоне, изданске зоне, геодиверзитет, процеси самопречишћавања, оцена ризика и угрожености, законска регулатива у екологији, основе заштите подземних вода, основе ремедијације земљишта и подземних вода, животна средина и друштво, економија, окружење и одрживост, етика и одрживост.
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
why men cheat how women cheat dating for married people
i cheat on my husband link cheated on my husband
how married men cheat cheat on your wife black women white men
walgreen online coupons open rite aid coupon
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Литература:

  1. Филиповић Б.,Вујасиновић С.: Заштита подземних вода, РГФ, Институт за хидрогеологију, Београд, 1982
  2. Вујасиновић С. Загађење и заштита подземних вода-практикум, РГФ, Београд, 1989
  3. Крешић Н., Вујасиновић С., Матић И., Ремедијација подземних вода и геосредине, РГФ, Београд, 2006
  4. Вујасиновић С, Папић П, Матић И.: Основи хидрогеоекологије (у штампи), РГФ, Београд, 2008
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: интерактивна настава, ПП презентације, семинарски радови, есеји, демонстрационе вежбе, практичне вежбе, задаци, показне вежбе на терену

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
i cheat on my husband link cheated on my husband
kaltens sex stories go free sex stories
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
pharmacy discounts site pharmacy discounts
proscar online uk proscar online uk proscar online uk

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 2*20
семинар-и 10

Додатни услови оцењивања: