Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-13

Кабинет: 235
E-mail: dejan.vuckovic@rgf.bg.ac.rs

Основи геофизике Б

О предмету

Студијски програм: Геотехника (III семестар -OAS), Хидрогеологија (V семестар -OAS)

Назив предмета: Основи геофизике Б

Предавачи: доц. др Дејан Вучковић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
spyware text messages sms spy app free sms spy app
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Циљ предмета: Циљ предмета је савлађивање теоријских и практичних аспеката геофизичких метода истраживања које се најчешће примењују код решавања хидрогеолошких и геотехничких проблема, као што су електрометријске, електромагнетометријске, сеизмометријске методе, али и ређе примењиваних метода као што су гравиметријске и магнетометријске методе истраживања. Такође, укључено је и разматрање геофизичких каротажних метода које се готово редовно примењују у хидрогеолошкој, а нешто ређе у геотехничкој пракси.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
pill abortion stories read abortions stories
vermox prodej vermox spc vermox cena

Исход предмета: Исход предмета је стицање довољних знања за правилно пројектовање хидрогеолошких и геотехничких истраживања, која најчешће укључују и ангажовање геофизичких метода истраживања.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
walgreen online coupons open rite aid coupon
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site go coupons websites for groceries
propranolol pill go levaquin 500mg
prescription discounts cards click viagra discount coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Садржај предмета:

Теоријска настава
Појам примењене геофизике, подела геофизичких метода истраживања, електрометријске методе истраживања (методе привидне специфичне електричне отпорности, сопственог потенцијала, изазване поларизације), електромагнетометријске методе (георадар), метода изазване поларизације у временском домену, сеизмометријске методе истраживања (рефракциона и рефлективна сеизмичка метода), основе гравиметријских и магнетометријских метода истраживања. Електрични каротаж, каротаж сопственог потенцијала, нуклеарне каротажне методе (каротаж природне гама-радиоактивности, каротаж густине или гама-гама каротаж, неутронски каротаж), акустични каротаж, калипер, термокаротаж.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе: рачунарска обрада и интерпретација података геофизичких истраживања.
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Литература:

  1. Слимак Ш.,1996: Инжењерска геофизика.Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Аранђеловић Д.,1976: Геофизика на карсту. Геофизички Институт,Београд.
  3. Аранђеловић Д., 2001: Примена геофизике у инжењерској геологији и хидрогеологији. НИС-Нафтагас, Нови Сад.
why men cheat how women cheat dating for married people
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава уз рачунарске презентације принципа геофизичких метода и примера теренских геофизичких истраживања.

why men cheat how women cheat dating for married people
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 30
колоквијум-и 30

Додатни услови оцењивања: