Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-15

Кабинет: 237
E-mail: dragana.djuric@rgf.bg.ac.rs

Основи геофизике А

О предмету

Студијски програм: Геологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Основи геофизике А

Предавачи: доц. др Драгана Ђурић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 3

Услов: нема

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: Савладавање програма од стране студената и омогућавање да стечено знање примене као помоћ за решавање проблема из домена којим се баве.

spyware text messages sms spy app free sms spy app
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Исход предмета је стицање основних знања и компентенција потребних за даљу обуку за рад у специјализованим екипама у којима је присутна геофизика, као и примену резултата геофизичких поступака у различитим облстима истраживања.

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene

Садржај предмета:

Теоријска настава
Курс се састоји из неколико делова. После упознавања студената са геофизиком као науком, дефинишу се услови за примену геофизичких метода. Затим се излажу основне поставке и могућности сваке од пет предвиђених (у свету најчешће коришћених) метода геофизике. Оне се представљају кроз аквизицију, обраду и интерпретацију података. Предвиђено је за саваку методу 2-3 термина. На крају се презентује значај корелације свих метода међусобно, као и геофизичких података са геологијом. Говори се и о економским основама геофизичких истраживања.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Тумачење геофизичких карата. Квалитативна и квантитативна интерпретација геофизичких аномалија на једноставним моделима. Корелација са геолошким подацима на примерима из праксе.
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis

Литература:

 1. Драгољуб Стефановић, Станиша Мартиновић, Слободан Станић; 1996. Основе геофизике I (сеизмичка рефракциона испитивања, сеизмичка рефлективна испитивања, геофизички каротаж), РГФ, Београд.
 2. Мирослав Старчевић, Александар Ђорђевић; 1998. Основе геофизике II (гравиметријске методе, геомагнетске методе), Универзитет у Београду, Београд.
 3. Шандор Слимак; 1996. Инжењерска геофизика, РГФ, Београд.
  prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
  pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston

  Фонд часова:

  Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
  2 1 0 0

  Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

  did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  prescription discounts cards read prescriptions coupons
  aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
  early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

  Оцена знања:

  Завршни испит Поена
  писмени испит
  усмени испит 30
  Предиспитне обавезе Поена
  активност у току предавања 10
  практична настава 30
  колоквијум-и 30
  семинар-и

  Додатни услови оцењивања: