Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 12-14

Кабинет: 721
E-mail: predrag.vulic@rgf.bg.ac.rs

Општа минералогија

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -OAS)

Назив предмета: Општа минералогија

Предавачи: доц. др Предраг Вулић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: нема

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Циљ предмета: Циљ предмета је да се студент упозна са аспектима Опште минералогије, као основом за праћење предмета Систематике минерала у другом семестру школовања.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Исход предмета: Савладавањем градива из предмета студент је оспособљен да прати Систематику минерала у макроскопском и микроскопском препознавању минерала.

prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у минералогију, Кристално и аморфно стање материје, Елементи геометријске кристалографије, Кристалне системе и ближњење, Кристални и кристаласти агрегати, Псеудоморфозе минерала, Изоморфизам и полиморфизам, Хемијски састав и формуле минерала, Физичка кристалографија, Генеза минерала, Оптичке особине минерала, Поларизациони микроскоп и делови, Основе ортоскопских посматрања минерала у микроскопу, Основе коноскопских посматрања у микроскопу.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе су практичног карактера и прате садржај предавања.
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
pill abortion stories natural abortion abortions stories
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
vermox prodej vermox spc vermox cena
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

  1. Бабич Д.,(2003): Минералогија, 423, Београд
i cheat on my husband link cheated on my husband
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: На предавањима Power point презентације, на вежбама практичан рад

prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 5
практична настава 10
колоквијум-и 45
семинар-и

Додатни услови оцењивања: