Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет: 244
E-mail: vesna.ristic@rgf.bg.ac.rs

Општа хидрологија

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (II семестар -OAS)

Назив предмета: Општа хидрологија

Предавачи: проф. др Весна Ристић - Вакањац

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: Нема

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: Циљ овог курса је упознавање судената са основама науке о водама - хидрологији и њеној повезаности са другим наукама. Поред хидролошког циклуса и анализе основних елемената речних сливова, кроз овај курс студент се упознаје са основним климатским карактеристикама, методама и приборима за мерење и осматрање хидролошких појава, обрадом података и основним елементима водног биланса

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Исход предмета: Стицање основних сазнања о хидрологији, хидрометеорологији и хидрометрији.

hiv prevention site aids testing at home
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Садржај предмета:

ПРЕДАВАЊА: Предмет и задаци хидрологије и област примене. Циклус кружења воде у природи. Основни елементи речних сливова. Основне климатске карактеристике. Температура ваздуха и земљишта. Падавине. Испаравање. Мерење водостаја, дубине и брзине воде. Мерење протицаја воде. Зависност између водостаја и протицаја. Екстраполација кривих протицаја. Мерење преноса речног наноса. Земљиште. Понирање воде у земљишту. Влажност земљишта. Основна обрада хидролошких података. Основни елементи водног режима.
ВЕЖБЕ: Вежбе током круса у потпуности праве ток предавања, а конципиране су тако да се у термину за вежбе се раде практични примери везани за одређену област са предавања
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

  1. Прохаска С., 2003.: Хидрологија I део, Рударско-геолошки факултет, Институт "Ј. Черни", Републички хидрометеоролошки завод, Beograd vПрохаска С., Ристић В., 2002: Хидрологија кроз теорију и праксу, Рударско-геолошки факултет, Beogard
  2. Прохаска С., Петковић Т., Ристић В., 2001.: Практикум из хидрологије, Рударско-геолошки факултет, Beograd
  3. Јовановић С., Боначи О., Анђелић М., 1980.: Хидрометрија, Beograd
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
spyware text messages sms spy app free sms spy app
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивна настава која ће бити праћена презентацијама, филмовиам и слајдовима

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 15
усмени испит 15
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 2x20
семинар-и 10

Додатни услови оцењивања: