Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 9-10

Кабинет: 243
E-mail: dusan.polomcic@rgf.bg.ac.rs

Моделирање подземних вода 1

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Моделирање подземних вода 1

Предавачи: проф. др Душан Поломчић, доц. др Драгољуб Бајић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 8

Услов: Нема

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes

Циљ предмета: Циљ овог предмета је упознавање са врстама модела, елементима хидродинамичког модела, процесу израде и специфичностима модела у различитим применама

walgreen online coupons open rite aid coupon
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
prescription discounts cards read prescriptions coupons
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Исход предмета: Оспособљавање студената за рад на простијим хидродинамичким моделима кретања подземних вода.

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
vermox prodej vermox spc vermox cena
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Врсте модела у хидродинамичкој пракси. Шематизација хидрогеолошког система. Аналитички модели струјања подземних вода. Основе нумеричких методе решавања парцијалних диференцијалних једначина струјања подземних вода. Хидродинамички модел: појам, елементи и фазе израде модела. Еталонирање математичког модела. Анализа осетљивости модела. Верификација модела. Размера посматрања у моделу. Проблем дискретизације простора и времена. Прогнозни прорачуни. Основе модела транспорта загађења.
Вежбе: Вежбе прате предавања. Раде се на рачунару. Предвиђена је израда домаћих задатака.
best online coupon site go coupons websites for groceries
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Литература:

  1. Д. Поломчић: Хидродинамичка истраживања, отварање и управљање извориштима изданских вода у интергрануларној порозној средини. Рударско-геолошки факултет, Универзитета у Београду, Београд, 2001
  2. Д. Поломчић: Моделирање подземних вода 1 - предавања ППС
  3. Објављени радови на нашем и страном језику
  4. Интернет као извор литературе
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит и припрему семинара.

i cheat on my husband link cheated on my husband
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
kaltens sex stories go free sex stories
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
семинар-и 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 2*25
семинар-и

Додатни услови оцењивања: