Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10 - 12

Кабинет: 228
E-mail: olivera.krunic@rgf.bg.ac.rs

Минералне воде

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (V семестар -OAS), Хидрогеологија (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Минералне воде

Предавачи: проф. др Оливера Крунић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Методика хидрогеолошких истраживања, Хидрогеолошко картирање, Хидрохемија 1, 2

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx

Циљ предмета: Оспособлљавање (теоретско и практично) за решевање проблематике истраживања (услови формирања, постојања, обнављања и истицања м.в.;) и вишенаменског искоришћавања минералних вода.

how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Исход предмета: Решавање регионалних и конкретних истраживања из домена минералних вода

side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards site prescriptions coupons
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Садржај предмета:

Увод, Историјат развоја и познавања минералних вода, Дефиниција и критеријуми за издвајање минералних вода, Порекло и теорије о постанку м.в., Типови хидрогеолошких структура значајни за формирање и експлоатацију минералних вода, Услови и процеси формирања м.в.,Услови и видови појављивања, законитости у распрострањењу м.в., Основни показатељи физичких својстава и хемијског састава м.в., Класификација м.в., Специфичности у методици истраживања м.в., Специфичности режима м.в., Специфичности при одређивању резерви м.в., Специфичности захватања и каптирања м.в., Заштита м.в. и заштита животне средине од м.в., Могућности вишенаменског коришћења м.в., Практични примери у вези са отварањем и заштитом лежишта м.в. у различитим хидрогеолошким условима и структурама.
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
propranolol pill go levaquin 500mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
voltarene patch voltarene 50 voltarene
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Литература:

  1. Б. Филиповић, О. Крунић: «Минералне воде», уџбеник, РГФ, Београд, 2006
  2. Б. Филиповић, О. Крунић: Монографија «Минералне и термоминералне воде Србије, РГФ, Београд, 2006
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивна настава, предају се најновија сазнања, писање »водича» наставе, усмена интерпретација одређеног поглавља са вођењем дијалога, показне вежбе на «задату» проблематику, ( демонстрација-практични примери,софтвери, документација), апликација-решевање задатака, Теренска настава.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 15
практична настава 15
колоквијум-и 2*20
семинар-и

Додатни услови оцењивања: