Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 240
E-mail: zoran.stevanovic@rgf.bg.ac.rs

Методе хидрогеолошких истраживања

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Методе хидрогеолошких истраживања

Предавачи: проф. др Зоран Стевановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: Нема

hiv prevention site aids testing at home
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
walgreen online coupons open rite aid coupon
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Циљ предмета: Циљ: Упознавање основних метода које се користе у пракси хидрогеолошких истраживања. Овладавање техникама и технологијама истражних поступака из домена геолошких и негеолошких наука. Образовни допринос: Кључни предмет у систему едукације хидрогеолога са нивоа полазних знања ка конкретним инжењерским курсевима на вишим годинама студија

why men cheat how women cheat dating for married people
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
how married men cheat cheat on your wife black women white men
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
prescription discounts cards link viagra discount coupon
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx

Исход предмета: Основна знања о методама истраживања у хидрогеологији. Оспособљеност за основну интерпретацију резултата хидрогеолошких истраживања.

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Садржај предмета:

Принципи и етапност истраживања, Врсте, карактеристике и примена у ХГ појединих геолошких и негеолошких метода: Геоботаничке, Петролошке и палеонтолошке методе, Геоморфолошке, Спелеолошке методе, Даљинска детекција, Структурно геолошке методе, Хидрометеоролошке и хидролошке методе, Геофизичке методе, Хидрохемијске и радиоизотопске методе, Специфичне негеолошке методе. Теренска хидрогеолошка истраживања, Опити и тестови - лабораторијско и теренско одређивање хидрогеолошких параметара (Гранулометрија, Прибори, Опит наливања у раскопе, Опит наливања у бушотине, Опит утискивања и ињектирање, Опит црпења). Опити трасирања, Документација хидрогеолошких истраживања и ГИС, Основе проучавања режима и резерви подземних вода
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Литература:

  1. Филиповић Б,: Методика хидрогеолошких истраживања, Универзитет у Београду, Београд, 1981
  2. Davis, S.N., and De Wiest, R.J.M., Hydrogeology: John Wiley and Sons, 463 p. New York, 1966
  3. Fetter, C.W., 691p , Applied Hydrogeology: McMillen, 2001
  4. Moore, J.E., Field Hydrogeology, a guide to site investig. and report preparation: 200p, Lewis Publ,. 2001
  5. Todd, D.K., Groundwater Hydrology: John Wiley and Sons, 535 p. New York, 1980
  6. Плотников Н.Н: Методи гидрогеологических иследовании, NEDRA, Moskva
  7. Коматина М: Хидрогеолошка истраживања, Pos. Izd. Geozavoda, Beograd
  8. Стевановић З: Методика HG истраживања, Предавања ППС
  9. Објављени радови на нашем и страном језику; Интернет као извор литературе
i cheat on my husband link cheated on my husband
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит и припрему семинара. Извођење дела теренске наставе у склопу заједничких предмета

my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 15
практична настава 15
колоквијум-и 20

Додатни услови оцењивања: