Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 216
E-mail: dragan.stankov@rgf.bg.ac.rs

Математика 2

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -OAS)

Назив предмета: Математика 2

Предавачи: доц. др Драган Станков

Статус предмета:

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Математика I

in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Циљ предмета: Циљ предмета је да се студенти детаљно упознају са функцијама, интегралима и диференцијалним једначинама. Настава из предмета Математика II треба да допринесе формирању профила инжењера геологије, који ће стечено знање моћи ефикасно да примени у пракси

i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards read prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg

Исход предмета:

Садржај предмета:

Теоријска настава
Поље реалних бројева. Аксиоме скупа реалних бројева и неке њихове последице. Реална функција једне реалне променљиве. Бесконачни бројевни низови. Гранична вредност и непрекидност функције. Изводи и диференцијали. Диференцијабилност функције, диференцијал функције и његова примена. Испитивање функција. Неодређени интеграл. Одређени интеграл. Реалне функције више реалних променљивих. Диференцијалне једначине првог реда. Диференцијалне једначине вишег реда.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Рачунске вежбе и прате предавања
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Литература:

  1. Миличић Н., Миличић М., 2005: Елементи Више математике, II део, Академска мисао, Београд.
  2. Миличић Н., Миличић М., 2006: Збирка решених задатака из Више математике, II део, Академска мисао, Београд.
  3. Миличић М., Шами З., 2004: Збирка решених испитних задатака из Математике I, Саобраћајни факултет у Београду
best online coupon site go coupons websites for groceries
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и рачунске вежбе су аудиторне. Предвиђена је израда тестова

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 40
усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 5
практична настава 5
колоквијум-и 30
семинар-и

Додатни услови оцењивања: