Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 216
E-mail: dragan.stankov@rgf.bg.ac.rs

Математика 1

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -OAS), Геотехника (I семестар -OAS), Хидрогеологија (I семестар -OAS)

Назив предмета: Математика 1

Предавачи: доц. др Драган Станков

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

hiv prevention open aids testing at home
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Циљ предмета: Упознавање са основним теоријским и практичним елементима Математике за потребе будућих инжењера технике

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
pharmacy discounts site pharmacy discounts
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Исход предмета: Студенти ће овладати применом математичког апарата за решавање инжењерских проблема

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Теоријска настава
Почетне методске јединице овог курса обухватају основне појмове математичке логике и теорије скупова. Следи упознавање са пољем реалних и комплексих бројева, полиномима и њиховим особинама. Потом се изучавају основни елементи линеарне алгебре: системи линеарних једначина и њихово решавање, матрице и детерминанте. Област аналитичке геометрије обухвата основне појмове аналитичке геометрије у равни и аналитичке геометрије у простору.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Теоријска настава из свих области ће бити праћена израдом задатака.
hiv prevention open aids testing at home
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
best online coupon site go coupons websites for groceries
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Литература:

  1. Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003.
  2. Милош Миличић, Збирка решених задатака из Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2006.
  3. Милош Миличић, Зоран Шами, Збирка решених испитних задатака из Математике I, Саобраћајни факултет у Београду, 2004.
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
pill abortion stories read abortions stories
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе (израда задатака)

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 20
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 2*15
семинар-и

Додатни услови оцењивања: Услов да се приступи писменом испиту је освајање 10 од могућих 30 поена на колквијумима.
Услов да се приступи усменом испиту је освајање укупно 35 од могућих 70 поена на свим предиспитним обавезама (редовно похађање предавања и вежби и колоквијуми) и на писменом испиту, а од тога најмање 8 (од могућих 20) поена на писменом испиту.

why men cheat how women cheat dating for married people
i cheat on my husband link cheated on my husband
walgreen online coupons open rite aid coupon
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
spyware text messages sms spy app free sms spy app
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost