Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-11; четвртак 11-12

Кабинет: 266
E-mail: rade.jelenkovic@rgf.bg.ac.rs

Лежишта минералних сировина А

О предмету

Студијски програм: Геологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Лежишта минералних сировина А

Предавачи: проф. др Раде Јеленковић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Циљ предмета: Стицање знања о основним појмовима из области науке о лежиштима минералних сировина, срединама и условима њиховог стварања, контролним факторима полођаја, геологијом и генезом различитих типова лежишта минералних сировина. Акценат је на систематици генетских типова лежишта и повезивању различитих минералних сировина са одређеним серијама, групама и класама лежишта.

i cheat on my husband link cheated on my husband
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Исход предмета: Овладавање знањима из области систематике лежишта минералних сировина, њихове генезе, везе са одређеним геотектонским јединицама и еволуцијом Земљине коре. Овладава се знањима из области генетских и економских типова лежишта најзначајнијих врста сировина и њихових карактеристика. Ствара се подлога за правилан избор метода њихове проспекције и истраживања.

why men cheat how women cheat dating for married people
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
best online coupon site go coupons websites for groceries
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Општи појмови о лежиштима минералних сировина. Материјални састав минералних сировина. Металогенетске јединице и епохе. Ендогена лежишта минералних сировина: група магматских лежишта, анализа генетских класа магматских лежишта минералних сировина, минералне сировине магматских лежишта. Магматско-хидротермална и хидротермална лежишта, анализа генетских класа магматско-хидротермалних и хидротермалних лежишта минералних сировина, металичне и неметаличне сировине магматско-хидротермалних и хидротермалних лежишта минералних сировина. Егзогена лежишта минералних сировина: лeжишта распадања, седиментна лежишта. Анализа генетских група лежишта распадања и и седиментних лежишта, металичне и неметаличне минералне сировине лежишта распадања и седиментних лежишта. Метаморфогена лежишта, генетске класе метаморфних лежишта, минералне сировине метаморфогених лежишта. Лежишта фосилних горива: лежишта угља, уљни шкриљци, лежишта нафте и земног гаса.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе прате предавања. Обухватају анализу карактеристичних представника економских типова лежишта металичних и неметаличних минералних сировина и лежишта фосилних горива. Врши се: макроскопско препознавање рудних узорака, анализа минералног састава и склопа руда и графички приказ карактеристичних морфогенетских типова лежишта и рудних тела.
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Литература:

 1. Јанковић, С., 1981: Лежишта минералних сировина – генеза рудних лежишта. РГФ. Универзитет у Београду, 540 стр.
 2. Gilbert J., Park F., 1986: The geology of ore deposits. W.H. Freeman and Company. New York. 983 pp.
 3. Evans A., 1993: Ore Geology and Industrail Minerals. Univ. of Leicester, 3rd edition. Blackwell Science. 389 pp.
 4. Jеленковић, Р., 1999: Лежишта металичних минералних сировина. РГФ. Универзитет у Београду, 450 стр.
 5. Мудринић, Ч., 1997: Лежишта минералних сировина. РГФ. Универзитет у Београду, 389 стр.
   hiv prevention worlds aids day aids testing at home
   how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
   kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
   in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
   walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
   pharmacy discounts read pharmacy discounts
   free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
   prescription discounts cards read prescriptions coupons
   coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
   medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
   early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
   neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
   post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

   Фонд часова:

   Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
   3 2 0 0

   Метода извођења наставе: Уз класична предавања, која ће бити праћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и тестови.

   why men cheat reasons married men cheat dating for married people
   i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
   why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
   i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
   walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
   propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
   cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
   aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
   cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
   neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

   Оцена знања:

   Завршни испит Поена
   писмени испит 90
   Предиспитне обавезе Поена
   активност у току предавања 10

   Додатни услови оцењивања: