Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 9-10

Кабинет: 243
E-mail: dusan.polomcic@rgf.bg.ac.rs

Изворишта и захвати подземних вода

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VI семестар -OAS), Хидрогеологија (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Изворишта и захвати подземних вода

Предавачи: проф. др Душан Поломчић, доц. др Драгољуб Бајић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
hiv prevention site aids testing at home
kaltens sex stories go free sex stories
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
prescription discounts cards read prescriptions coupons
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost

Циљ предмета: Циљ овог предмета је упознавање са елементима и параметрима изворишта, етапама и оптимизацији истраживања везаних за изворишта, типовима водозахвата, и управљању и планирању у оквиру изворишта

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
pill abortion stories read abortions stories
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Исход предмета: Оспособљавање студената за избор и пројективање система захвата подземних вода, праћењу рада изворишта и планирања активности на изворишту у раду.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
propranolol pill go levaquin 500mg
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Садржај предмета:

Предавања: Елементи, параметри и класификације изворишта подземних вода. Примена хидродинамичке анализе код истраживања за изворишта. Етапе и оптимизација истраживања везаних за изворишта. Критеријуми избора локације изворишта. Типови и карактеристике водозахватних објеката. Хидраулика водозахватних објеката. Пратећи техногени процеси рада изворишта. Мониторниг рада и информационо-управљачки систем изворишта. Управљање и планирање у оквиру изворишта. Специфичности изворишта у различитим хидрогеолошким срединама.
Вежбе: Вежбе прате предавања. Раде се практични задаци који омогућавају континуирано праћење наставних јединица. Предвиђена је израда домаћих задатака
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
voltarene patch voltarenplast voltarene
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Литература:

  1. Д. Поломчић, 2001: Хидродинамичка истраживања, отварање и управљање извориштима изданских вода у интергрануларној порозној средини. Рударско-геолошки факултет, Универзитета у Београду, Београд,.
  2. Д. Поломчић: Изворишта и захвати подземних вода - предавања ППС Објављени радови на нашем и страном језику.
  3. Интернет као извор литературе
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит и припрему семинара. Извођење дела теренске наставе у склопу заједничких предмета

i cheat on my husband link cheated on my husband
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
voltarene patch voltarenplast voltarene
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 2*20
семинар-и 10

Додатни услови оцењивања: