Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13

Кабинет: 239
E-mail: milojko.lazic@rgf.bg.ac.rs

Израда бунара

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Израда бунара

Предавачи: проф. др Милојко Лазић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: ИСТРАЖНО БУШЕЊЕ У ХИДРОГЕОЛОГИЈИ

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
kaltens sex stories go free sex stories
walgreen online coupons open rite aid coupon
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
propranolol pill go levaquin 500mg
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Циљ предмета: Упознавање са најчешће примењиваним методама чишћења и разраде бунара, као и регенерације оних у фази експлоатације као веома значајне операције за постизање већих издашности. Информисање неких метода које менају пироку примену у нашој пракси, а успешно се примењују у свету. Образовни допринос: Подизање знања студената и омогућавање бољег схватања истраживачког процеса и технологије захватања и експлоатације подземних вода.

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
propranolol pill go levaquin 500mg
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis

Исход предмета: Стицање знања о процесу истражног бушења у хидрогеологији и основној интерпретацији добијених резултата бушења.

did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Садржај предмета:

У 13 предвиђених предавања у четвртом семестру студентима ће се из предмета Израда бунара, презентирати проблематика и технологија израде бушених и копаних бунара, гарнитуре за бушење, опрема и бушаћи прибор, методе израде бунара у различитим хидрогеолошким условима, разрада и регенерација бунара, пратећи поступци код израде бунара з различитим хирогеолошким условима. Посебна пажња ће бити посвећена хидрогеолошким осматрањима и прикупљању података у току израде бунара ради састављања завршног Извештаја. Поред теоријског приступа у одређеном току часова такође је предвиђена и теренска настава, како би се конкретно студенти могли упознати са начином организације радилишта, прибором и опремом за бушење и технологијом израде бунара.
hiv prevention open aids testing at home
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
prescription discounts cards link viagra discount coupon

Литература:

  1. Аљтовски М.Е. Хидрогеолошки припучник (превод са руског), Грађевинска књига, Београд, 1973.
  2. Aндрић В., Теодосијевић З.: Приручник за регенерацију капацитета водозахватних објекат, Нови Сад, 2001.
  3. Климентов П.П., Методика хидрогеолошких истрживања (Превод са Руског језика), Грађевинска књига, Београд,1963
  4. Лазић М., Истражно бушење у хидрогеологији, Рударско-геолошки факултет, Институт за хидрогеологију, Београд,1993.
  5. Рузен В. Приручник за обраду и тестирање хидрогеолошких бушотина компринованим зраком, Ина-Нафтаплин, Загреб, 1989
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
prescription discounts cards site prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и табеле, са пројекцијом унапред припремљених слика. Перманентна провера разумевања предавања и знања претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часу и практичном наставом на терену, осим додатног учења.

did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
prescription discounts cards link viagra discount coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 2*20
семинар-и 10

Додатни услови оцењивања: