Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13

Кабинет: 239
E-mail: milojko.lazic@rgf.bg.ac.rs

Истражно бушење у хидрогеологији

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (III семестар -OAS)

Назив предмета: Истражно бушење у хидрогеологији

Предавачи: проф. др Милојко Лазић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Циљ предмета: упознавање са уређајима и алатима који се користе за потребе бушења бунара, као обејката за хидрогеолошко истраживање средине, захватаље и искоришаћвае свих видова подземних вода. Методе бушења у различитим врстама стенских маса, тј. практично бављење струком.

hiv prevention site aids testing at home
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
how married men cheat cheat on your wife black women white men
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
prescription discounts cards site prescriptions coupons
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
voltarene patch voltarenplast voltarene
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Исход предмета: Подизање знања студената и омогућавање бољег схватања истраживачког процеса и технологије бушења ради испитивања положаја, количина и услова захватања подземних вода

walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
voltarene patch voltarene 50 voltarene
vermox prodej vermox spc vermox cena

Садржај предмета:

Појам истражне бушотине. Избор методе истражног бушења, опрема и технологија. Употреба флуида у бушењу (глинена исплака, вода и комприновани ваздух као флуиди за бушење). Заглаве и хаварије у бушењу, опрема и алат за спашавање. Усмерено бушење. Тампонирање и цементација бушотине. Геолошка и хидрогеолошка осматрања и мерења у процесу бушења. Узорковање језгра за лабораторијаска испитивања. Хидрогеолошка осматрања и мерења у процесу бушења. Каротажна мерења. Пројектовање истражне бушотине.

Литература:

  1. Aбрамов Ц.K. i др. Захвати подземних вода (превод са руског), Грађевинска књига, Београд, 1959.
  2. Аљтовски М.Е. Хидрогеолошки припучник (превод са руског), Грађевинска књига, Београд, 1973.
  3. Володин Ју.И. Основи бурениа, "Недра", Москва, 1986
  4. Вортман З.М. Практика ударно-канатного бурениа на воду, "Недра", Москва, 1966
  5. Којичић Б. Истражно бушење, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1964
  6. Торбица С., Истражно бушење, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1997
  7. М. Лазић, 1991: Истражно бушење у хидрогеологији, РГФ, Београд, 1991, 2005
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
propranolol pill go levaquin 500mg
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
vermox prodej vermox spc vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и табеле, са пројекцијом унапред припремљених слика. Перманентна провера разумевања предавања и знања претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часу и практичном наставом на терену, осим додатног учења.

how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
prescription discounts cards site prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 2*20
семинар-и 10

Додатни услови оцењивања: