Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

Понедељак 10-12

Кабинет: 516
E-mail: dejan.radivojevic@rgf.bg.ac.rs

Историјска геологија А

О предмету

Студијски програм: Геологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Историјска геологија А

Предавачи: доц. др Дејан Радивојевић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: општа стратиграфија

medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: Циљ овог курса је упознавање историјског развоја и еволуције Земљине коре и наше планете почевши од космичке и геолошке фазе па до савременог доба.

hiv prevention site aids testing at home
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg

Исход предмета: Спознаја о најважнијим органским и неорганским догађајима током дуге геолошке историје Земље и оспособљеност за каснија детаљнија историјско-геолошка истраживања.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
pill abortion stories read abortions stories
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg

Садржај предмета:

Теоријска настава:
Предмет истраживања. Дефиниција и однос према другим геолошким дисциплинама. Историјат развоја. Космичка и геолошка фаза у развоју наше планете. Историја Земље у Архаику и Протерозоику и главне тектонске, палеонтолошке и палеогеографске особине. Историја Земље у старијем и млађем Палеозоику и основне карактеристике на класичним локалитетима у Европи. Историја планете у Мезозоику, главне карактеристике, најважнији глобални догађаји и значај. Еволуција планете у Кенозоику Европе. Појава и нестанак Паратетиса. Основне карактеристике квартарних наслага. Ледена доба, појава хоминида и њихов значај.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Раде се практични задаци (цртање стратиграфских стубова, локалних профила). Предвиђена је и израда самосталних задатака, уз практичан рад на терену и у стратиграфској збирци.
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon

Литература:

 1. Д. Рабреновић, С. Кнежевић и Љ. Рундић, 2003: Историјска геологија.- РГФ Универзитета у Београду,266, Београд
 2. Wicander R. & Monroe J. S.,2000: Historical Geology-Evolution of Earth and Life through time. Brooks/Cole, UK, 580
   propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
   third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
   duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

   Фонд часова:

   Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
   3 2 0 0

   Метода извођења наставе: Предавања се одржавају у виду усмених презентација (ЛЦД и видео) и посебних предавања по позиву за поједине стариграфске одељке.

   pharmacy discounts site pharmacy discounts
   transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon

   Оцена знања:

   Завршни испит Поена
   усмени испит 45
   Предиспитне обавезе Поена
   активност у току предавања 5
   практична настава 20
   колоквијум-и 30

   Додатни услови оцењивања: