Српски | English

Историја геологије

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Историја геологије

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: Нема

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
pill abortion stories read abortions stories
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
pharmacy discounts read pharmacy discounts
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
vermox prodej vermox spc vermox cena

Циљ предмета: Циљ предмета ИСТОРИЈА ГЕОЛОГИЈЕ је да студент овлада чињеницама везаним за развој геологије као науке и да успешно прати еволуцију идеја у геологији, чиме може јасније да сагледа актуелне чињенице, лакше формира слике о геолошкој грађи планете. Поред тога треба да схвати развој идеја, њихов значај за све геолошке дисциплине, да развије способност посматрања, апстраховања и закључивања у решавању појединих геолошких проблема..

walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost

Исход предмета: Оспособљавање за коришћење различитих извора информација за прикупљање чињеница. Оспособљавање за групни и индивидуални рад при геолошким истраживањима. Подстицање интереса за геолошке дисциплине. Развијање интереса за проучавање и очување природе.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
how married men cheat cheat on your wife black women white men
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
pill abortion stories read abortions stories
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx

Садржај предмета:

Теоријска настава: Значај историје геологије; веза са геолошким дисциплинама, Значај за геологију и сродне дисциплине. прва знања о грађи земље на којој живимо. Прве идеје о процесима који владају на њој и сазнања о томе како су се те идеје мењале и обликовале током времена. Геологија у старом и средњем веку Основне карактеристике, дефинисање првих појмова и принципа. Први природњаци који су се бавили геологијом. Геологија у новом веку. Зачеци савремене геологије. Развој тектонике плоча. Настанак првих идеја и разрада теорије. Развој геологије на нашим просторима, активност страних геолога, први домаћи геолози, развој геологије у нас, токо прве половине двадесетог века.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards read prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Литература:

  1. Cloud P., 1970, Adventures in Earth History, W. H. Freeman & Co, 1014 p., San Fransisco.
  2. Јовић, Видојко. 2002, Из историје геологије у Србији.- Јантар, 264 стр., Београд.
  3. Петковић, Коста. 1977. (Ур.) Геологија Србије – И. Историски развој.- Рударско геолошки факултет – Завод за регионалну геологију и палеонтологију, 192 стр., Београд.
  4. Сарић Милоје. 1998. (Ур.) Живот и дело српских научника. САНУ, Београд.
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
prescription discounts cards click viagra discount coupon
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
vermox prodej vermox spc vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Предавања, теоријска настава

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 30
практична настава
колоквијум-и
семинар-и 30

Додатни услови оцењивања: