Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак, четвртак, петак 11-12

Кабинет: 242
E-mail: veselin.dragisic@rgf.bg.ac.rs

Хидрохемија 2

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (III семестар -OAS)

Назив предмета: Хидрохемија 2

Предавачи: проф. др Веселин Драгишић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: ХЕМИЈА, ХИДРОХЕМИЈА 1

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
kaltens sex stories go free sex stories
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis

Циљ предмета: Упознавање са методама хидрохемијских истраживања, теренске, лабораторијске и рачунске, Повезаност хемијског састава атмосферских вода, површинских вода са хемијским саставом подземних вода.

i cheat on my husband link cheated on my husband
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
how married men cheat cheat on your wife black women white men
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription discounts cards site prescriptions coupons
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Оспособљавање студента за самостални теренски рад, примену основних хидрохемјских софтвера, и израду хидрохемијских извештаја за различите потребе

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
pharmacy discounts read pharmacy discounts
cephalexin xifaxan clomid 100mg
prescription discounts cards click viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Хемијски састав подземних вода, хидрохемијска проспекција, мониторинг, обрада података, класификације, израда хидрохемијских карата, профила, радиоактивност подземних вода, биолошки састав, процеси и фактори формирања подземних вода, генеза хидрохемијских типова подземних вода, квалитет подземних вода за разне потребе. Израда хидрохемијских извештаја. Примена хидрохемијских софтвера.
why men cheat how women cheat dating for married people
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription discounts cards read prescriptions coupons

Литература:

  1. Н.Димитријевић: Хидрохемија, Пос. Изд. РГФ, Хидрогеологија, Београд, 1988
  2. Н.Димитријевић: П.Папић, Методе хемијских анализа природних вода и хидрохемијских истраживања, Пос. Изд. РГФ, Хидрогеологија, Београд, 1989
  3. П. Папић, Д. Миленић: Хидрохемија 2 (у штампи), Београд, 2008
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
i cheat on my husband link cheated on my husband
how married men cheat cheat on your wife black women white men
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
walgreen online coupons open rite aid coupon
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивни облик предавања уз активно учешће студената, коришћење стране и домаће литературе, коришћење ПП презентација, видео записа, филмова, вежбе у лабораторијским условима-практичне, демонстрациони огледи, задаци, теренски рад, израда есеја и семинарских радова, групни и појединачни рад студената

i cheat on my husband link cheated on my husband
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
prescription discounts cards click viagra discount coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
vermox prodej vermox prodej vermox cena
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 30
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 2*20
семинар-и 10

Додатни услови оцењивања: