Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак, четвртак, петак 11-12

Кабинет: 242
E-mail: veselin.dragisic@rgf.bg.ac.rs

Хидрохемија 1

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (II семестар -OAS)

Назив предмета: Хидрохемија 1

Предавачи: проф. др Веселин Драгишић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons

Циљ предмета: Примена oпштих хемијских закона у Хидрохемији, упознавање са циклусом хемијских елемената у хидросфери, значају органских и биолошких компоненти, увод у хидрохемију подземних вода. Оспособљавање студента за успешно праћење наставних предмета 2. године, пре свега Хидрохемије 2, као увод у лабораторијске и теренске хидрохемијске методе

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill

Исход предмета: Основна знања из хидрохемије атмосферских, површинских и вода мора и океана, као и основама органске хемије. Овладавање основама аналитичких теренских и лабораторијских метода одређивања физичких, физичко-хемијских и хемијских параметара квалитета вода

walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis

Садржај предмета:

Упознавање са особинама молекула воде, структуром, аномалним особинама воде, основним хидрохемијским појмовима, растворима, хемијском кинетиком и термодинамиком, физичким особинама вода, атмосферских, површинских вода, мора и океана. Гасним саставом, макрокомпонентама, микрокомпонентама. Агресивности вода. Основним класама органских једињења (увод у органске загађиваче вода)
how married men cheat cheat on your wife black women white men
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx

Литература:

  1. П. Папић: Хидрохемија 1, (у штампи), Београд, 2008
  2. Н.Димитријевић, П.Папић: Методе хемијских анализа природних вода и хидрохемијских истраживања, Пос. изд. РГФ, Институт за Хидрогеологију, Београд, 1989
  3. С. Нешић: Хемија нафте са основама прераде, РГФ, Београд, 1991
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
pharmacy discounts read pharmacy discounts
best online coupon site go coupons websites for groceries
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивни облик предавања уз активно учешће студената, коришћење стране и домаће литературе, коришћење ПП презентација, видео записа, филмова, вежбе у лабораторијским условима-практичне, демонстрациони огледи, задаци, теренски рад, израда есеја и семинарских радова, групни и појединачни рад студената

why men cheat how women cheat dating for married people
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 30
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 2*20
семинар-и 10

Додатни услови оцењивања: