Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail: igor.jemcov@rgf.bg.ac.rs

Хидрогеолошко картирање

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Хидрогеолошко картирање

Предавачи: проф. др Игор Јемцов, доц. др Владимир Живановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: Нема

how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cephalexin xifaxan clomid 100mg
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Циљ предмета: Циљ овог предмета је упознавање са подлогама, врстама и типовима карата, начином израде и тумачењем хидрогеолошких карата (теренски истражни радови и кабинетска обрада података) као завршног документа основних хидрогеолошких истраживања.

how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Исход предмета: Оспособљавање студената за израду и читање хидрогеолошких карата и израду пратаће текстуалне документације (тумача).

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Садржај предмета:

Увод: место и улога хидрогеолошких карата у основним, детаљним и специјалним хидрогеолошким истражиавњима, Основни принципи израде ХГ карата, Подела ХГ карата по различитим критеријумима, на бази садржаја, размере, структуре стена, водносности и сл. Основе за израду ХГ карата, Фазе израде ХГ карата, прелиминарна, карта, стуб, профили, тумач, финална карта, стуб, профили тумач, Допунски истражни радови. Теренски радови: осматрачка мрежа, непосредно картирање терена, обрада података, Специјалне карте, Картирање подземних просторија, ХГ Катастар.
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Литература:

  1. В. Томић: Хидрогеолошко картирање, уџбеник, РГФ, Београд
spyware text messages sms spy app free sms spy app
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит. Теренска настава саставни и обавезни део курса, као услов за полагање испита

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
voltarene patch voltarenplast voltarene
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 25
усмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 20
практична настава 20
колоквијум-и 10
семинар-и

Додатни услови оцењивања: