Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак, четвртак, петак 11-12

Кабинет: 242
E-mail: veselin.dragisic@rgf.bg.ac.rs

Хидрогеологија лежишта минералних сировина

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (VII семестар -DAS), Хидрогеологија (V семестар -OAS), Хидрогеологија (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Хидрогеологија лежишта минералних сировина

Предавачи: проф. др Веселин Драгишић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

how married men cheat cheat on your wife black women white men
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
prescription discounts cards link viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
voltarene patch voltarene 50 voltarene
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Циљ предмета: Упознавање са основним појмовима из хидрогеологије лежишта минералних сировина, појмом рудничких вода, њиховим утицајем на експлоатацију минералних сировина, хемијским саставом и утицајем на животну средину

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
vermox prodej vermox spc vermox cena

Исход предмета: Овладавање основним видовима истраживања у проблематици одводњавања и наводњавања рудника

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
i cheat on my husband link cheated on my husband
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium

Садржај предмета:

Појам и задаци хидрогеологије лежишта минералних сировина. Појам, класификација и експлоатација лежишта минералних сировина. Хемија руднишких вода. Рудничке воде и заштита животне средине. Прогноза прилива рудничких вода. Основи одводњавања рударских радова. Подземне воде лежишта нафте и гаса.
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Литература:

  1. Драгишић В, 2005: Хидрогеологија лежишта минералних сировина, Рударско-геолошки факултет, Београд
  2. Филиповић Б, Ваљаревић Р, 1974: Хидрогеологија лежишта минералних сировина. Сарајевски Универзитет, Сарајево
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација видеопрезентације и усменог излагања

how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
pharmacy discounts site pharmacy discounts
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
voltarene patch voltarene 50 voltarene
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 15
практична настава 15
колоквијум-и 2*20
семинар-и

Додатни услови оцењивања: