Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак, четвртак, петак 11-12

Кабинет: 242
E-mail: veselin.dragisic@rgf.bg.ac.rs

Хидрогеологија

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (III семестар -OAS)

Назив предмета: Хидрогеологија

Предавачи: проф. др Веселин Драгишић, проф. др Весна Ристић - Вакањац, доц. др Владимир Живановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Циљ предмета: Упознавање са основним појмовима из хидрогеологије, пореклом, видовима, кретањем и истицањем подземних вода. Упознавање са значајем подземних вода у општем хидролошком циклусу и њиховим коришћењем за различите потребе као што су водоснабдевање, балнеологија, одводњавање рудника, одводњавање и наводњавање пољопривредних површина, загревање стакленика, пластеника и сл.

walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons

Исход предмета: Овладавање основним знањима везаним за законитости формирања издани, прихрањивању и дренирању подземних вода и коришћењем подземних вода за различите намене,

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Садржај предмета:

Појам, порекло и видови подземних вода. Физичко-механичка и хидрогеолошка својства стена. Кретање подземних вода. Физичко-хемијски, радиолошки и микробиолошки састав подземних вода. Хидрогеолошке структуре. Појам, елементи и класификација издани. Појам и класификација извора. Однос подземних и површинских вода. Појам, основни елементи и класификација режима подземних вода. Појам и класификација минералних вода. Значај подземних вода и хидрогеологије уопште (водоснабдевање, балнеологија, пољопривреда, рударство, енергетика, хидротехника, комерцијална експлоатација изворских и минералних вода, заштита подземних вода од загађивања).
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill

Литература:

 1. Драгишић В, 1997: Општа хидрогеологија, Рударско-геолошки факултет, Београд
 2. Милојевић Н, 1967: Хидрогеологија. Завод за издавање уџбеника СР Србије, Београд
 3. can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
  why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
  how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
  in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
  rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
  walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
  pharmacy discounts read pharmacy discounts
  cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
  proscar online uk proscar online uk proscar online uk

  Фонд часова:

  Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
  3 2 0 0

  Метода извођења наставе: Комбинација видеопрезентације и усменог излагања

  best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
  walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
  best online coupon site go coupons websites for groceries
  aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
  cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg

  Оцена знања:

  Завршни испит Поена
  писмени испит
  усмени испит 30
  Предиспитне обавезе Поена
  активност у току предавања 15
  практична настава 15
  колоквијум-и 2*20
  семинар-и

  Додатни услови оцењивања: