Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 9-10

Кабинет: 243
E-mail: dusan.polomcic@rgf.bg.ac.rs

Хидраулика подземних вода

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Хидраулика подземних вода

Предавачи: проф. др Душан Поломчић, доц. др Драгољуб Бајић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: Нема

how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Циљ предмета: Циљ: Упознавање са основним појмовима и параметрима статике и кинематике подземних вода. Овладавање једноставним методама прорачуна за упрошћене прорачунске шеме струјања подземних вода.
Образовни допринос: Развијање индуктивног размишљања код извођења једначина. Упознавање и овладавање процесом шематизације природних услова за потребе формирања прорачунске шеме. Инжењерски прихватљив начин приказа и процена резултата прорачуна.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
best online coupon site go coupons websites for groceries
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Исход предмета: Овладавање основама хидраулике, овладавање процесом извођења и решавања једначина упрошћених шема струјања подземних вода.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium

Садржај предмета:

Хидростатика (хидростатички притисак, пијезометарска висина, Архимедов закон, Паскалов закон, Ојлеров парадокс, манометри). Кинематика (Бернулијева једначина, хидраулички отпори, струјање кроз цеви). Једнолико струјање у каналима (специфична енергија пресека, преливи). Хидрулика подземних вода (Дарсијев закон, модел континуума, струјна мрежа). Једнолико струјање (издански ток под притиском и издански ток са слободним нивоом). Неједнолико струјање (хипотеза Дипуија, издански ток под притиском и издански ток са слободним нивоом). Издански ток уз учешће инфилтрације.
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon

Литература:

  1. Миленко Пушић, 2011, ХИДРАУЛИКА ПОДЗЕМНИХ ВОДА, Рударско геолошки факултет, Београд (комплетна настава, теорија са решеним примерима)
why men cheat how women cheat dating for married people
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: У оквиру наставног термина (6 часова), прво се обавља провера знања градива из претходног предавања. Затим следи предавање новог градива, као комбинација усменог излагања и приказа на табли, са пројекцијом унапред припремљених слика и примера. На крају се раде задаци, проверава разумевање одржаног предавања, обављају припреме за проверу знања наредног часа. Предиспитне обавезе се завршавају на часу, осим неопходног учења изван учионице.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 30
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 70
практична настава
семинар-и

Додатни услови оцењивања: Коначна оцена се добија сабирањем поена предиспитних обавеза и испита.
Предиспитне обавезе чине провере знања градива из претходног предавања, у форми теоријских питања и рачунског задатка. Има укупно 14 провера знања. Свака провера знања доноси 5 поена. Предиспитне обавезе омогућују постизање укупно 70 поена. Предиспитне провере знања се обављају на рачунару, применом програма MOODLE, Excel и других.
На крају курса је омогућена надокнада три теоријска теста, односно задатка, без обзира на разлоге (недолазак, лоша оцена, итд.).
Испит је писмени, са 6 задатака по 5 поена, укупно 30 поена.

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
how married men cheat cheat on your wife black women white men
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons