Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 9-10

Кабинет: 243
E-mail: dusan.polomcic@rgf.bg.ac.rs

Хидраулика бунара

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (V семестар -OAS)

Назив предмета: Хидраулика бунара

Предавачи: проф. др Душан Поломчић, доц. др Драгољуб Бајић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 8

Услов: ХИДРАУЛИКА ПОДЗЕМНИХ ВОДА

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
hiv prevention open aids testing at home
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Циљ предмета: Циљ: Упознавање и овладавање основном теоријом и применом у пракси хидраулике бунара, са посебним освртом на опитно црпење и елементе пројектовања бунара.
Образовни допринос: Спајање теоријског знања и инжењерског приступа решавању проблема, разумевање и прилагођавање познатих метода решавања могућим реалним ситуацијама.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta

Исход предмета: Овладавање техникама прорачуна ефеката рада бунара, пројектовања, планирања, реализације и интерпретације података опитног црпења бунара.

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Садржај предмета:

Радијално струјање у стационарним условима, са слободним нивоом, под притиском, комбиновано, уз учешће инфилтрације, наливајући, копани бунар. Рад групе бунара, метода огледалних слика. Радијално струјање у нестационарним условима, извођење диференцијалне једначине, решење Тајса и примена. Радијус дејства бунара. Суперпозиција радијалног нестационарног струјања. Допунски хидраулички губици у бунару и прифилтарској зони. Старење бунара, неки критеријуми за оцену узрока. Елементи пројектовања бунара, улазне брзине. Бунарске пумпе. Графоаналитичке методе обраде података опитног црпења. Концепција, постављања и реализација опитног црпења бунара. Тестирање бунара у експлоатационим условима. Примена рачунара код обраде података опитног црпења, пример апликације у Excel-у.
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium

Литература:

  1. Миленко Пушић, 2012, ХИДРАУЛИКА БУНАРА, Рударско геолошки факултет, Београд (комплетна настава, теорија са решеним примерима, додатак апликација у Excel-u)
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
voltarene patch voltarenplast voltarene
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: У оквиру наставног термина (6 часова), прво се обавља провера знања градива из претходног предавања. Затим следи предавање новог градива, као комбинација усменог излагања и приказа на табли, са пројекцијом унапред припремљених слика и примера. На крају се раде задаци, проверава разумевање одржаног предавања, обављају припреме за проверу знања наредног часа. Предиспитне обавезе се завршавају на часу, осим неопходног учења изван учионице.

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
prescription discounts cards link viagra discount coupon
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 30
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 70
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Додатни услови оцењивања: Коначна оцена се добија сабирањем поена предиспитних обавеза и испита.
Предиспитне обавезе чине провере знања градива из претходног предавања, у форми теоријских питања и рачунског задатка. Има укупно 14 провера знања. Свака провера знања доноси 5 поена. Предиспитне обавезе омогућују постизање укупно 70 поена. Предиспитне провере знања се обављају на рачунару, применом програма MOODLE, Excel и других.
На крају курса је омогућена надокнада три теоријска теста, односно задатка, без обзира на разлоге (недолазак, лоша оцена, итд.).
Испит је писмени, са 6 задатака по 5 поена, укупно 30 поена.

how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site go coupons websites for groceries
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion