Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет: 346
E-mail: branislav.trivic@rgf.bg.ac.rs

ГИС - апликације у хидрогеологији

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: ГИС - апликације у хидрогеологији

Предавачи: проф. др Бранислав Тривић, доц. др Владимир Живановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: Стицање елементарних знања о начинима и смислу методолошки адекватног моделирања геолошких података кроз разраду концептуалног и логичког модела база података и упознавање са ГИС-ом.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Исход предмета: Оспособљавање студента за самосталан рад у ГИС апликацијама и развијања способности, са аспекта геологије, методолошки исправног приступа анализи и интерпретацији просторних и не просторних података, а у циљу решавања конкретних геолошких проблема.

coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
voltarene patch voltarene 50 voltarene
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

ПРЕДАВАЊА
Увод у ГИС. Структура просторних података. Растерски модел. Тродимензионални модели. Векторски модел. Software-ски алати за манипулацију просторним подацима. Координатни системи. Моделирање просторних података. Формирање модела. Формирање упита и начини претраживања. Визуализација Дигиталне карте.
ВЕЖБЕ
Структура просторних података. Растерски модели. Атрибути и веза са растерским моделом. Тачке и линије у растерском приказу. Векторски модел. Геометријски ентитети - тачка, линија, полигон. Принципи топологије. Непросторни подаци. Мере и величине у геологији и њихова презенатција у ГИС-у. Сателитски снимци. Тродимензионални модели. Рад у Software-у за манипулацију просторним подацима. ГИС софтвери. Коришћење freeware програмских пакете: Microdem, Grass. Дигитализација геолошких података. Картографске пројекције. Моделирање просторних података. Објектно оријентисани модели. Формирање модела. Концептуални модел. Формирање логичког модела. Физички модел – апликација. Упити за претраживање. Визуализација. Геостатистички поступци – интерполација. Картографски симболи у геологији. Садржај дигиталне геолошке карте и специјалистичких карата. Тродимензионални приказ геолошких података. Семинарски рад
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Литература:

  1. P. А. Burrough, R. A. McDonnell, Грађевински факултет, 2006. Принципи географских информационих система;
  2. G. F. Bonham-Carter, Pergamon, 1994, Geographic Information Systems for Geoscientists.
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
walgreen online coupons open rite aid coupon
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
pharmacy discounts read pharmacy discounts
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, самосталне вежбе, пројекти, семинарски рад.

walgreen online coupons open rite aid coupon
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 15
усмени испит 15
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања
практична настава 15
колоквијум-и 40
семинар-и 15

Додатни услови оцењивања: