Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12:30

Кабинет: 33/34
E-mail: dejan.milenic@rgf.bg.ac.rs

Геотермологија

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VI семестар -OAS), Хидрогеологија (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Геотермологија

Предавачи: проф. др Дејан Миленић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Општа геологија, Хидрогеологија, Физика 1, Хидраулика подземних вода, Основи геофизике Б

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
voltarene patch voltarene 50 voltarene
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Циљ предмета: Циљ: упознавање са основним појмовима и развојем истраживања геотермалне топлоте и њених ресурса, физичким, односно термодинамичким основама преноса геотермалне топлоте у земљиној кори (кондукцијаи конвекција). Овладавање једноставним методама прорачуна садржаја и преноса геотермалне топлоте у деловима земљине коре, нарочито у хидрогеолошким колекторима и појавама и утицајима појединих геолошких и хидрогеолошких параметара на пренос геотермалне топлоте

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Исход предмета: Образовни допринос: развијање индуктивног размишљања код сагледавања узрочно-последичне везе између основних закона термодинамике и геолошког састава земљине коре, њихове примене на једноставне комплексне интерпретације резултата ранијих геолошких и хидрогеолошких истраживања у геотермалне сврхе, формирање прогнозног хидрогеотермалног модела терена, као и интерпретација вредности геотермалног топлотног и температурног поља, односно оспособљавање студената самосталном закључивању при аналити геотермалних података у склопу са осталим геолошким и хидрогеолошким подацима

how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
propranolol pill go levaquin 500mg
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
vermox prodej vermox spc vermox cena

Садржај предмета:

Дефиниције основних појмова, Историјат развоја геотермологије, експлоатације и коришћења геотермалне топлоте, Унутрашњи састав и структура Земље, Геотермалне појаве, Физички основи геотермологије, Топлотно-физичке карактеристике минерала и стена, Геотермално поље Земље, Геотермални модел Земље, Геотермални системи.
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
kaltens sex stories go free sex stories
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Литература:

  1. Миливојевић М.: Геотермологија и геотермална енергија, уџбеник РГФ, Београд, 2006
  2. Објављени радови на српском и страним језицима
  3. Бројна литература
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог предавања и табле са пројекцијом слика и примера примене теоретских знања при изучавању топлотног и температурног поља Земље, упознавање са геотермалним појавама Србије. Стална провера разумевања предавања и усвојеног знања претходног градива, кроз решавање конкретних задатака и семинарских радова уз коришћење литературе. Све обавезе се завршавају на часу, осим додатног учења

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
i cheat on my husband link cheated on my husband
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 2x20
семинар-и 10

Додатни услови оцењивања: