Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет: 216
E-mail: ranka.stankovic@rgf.bg.ac.rs

Геостатистика Б

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -OAS)

Назив предмета: Геостатистика Б

Предавачи: проф. др Ранка Станковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Математика

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis

Циљ предмета: Упознавање са основним елементима геостатистике и њене примене у оцени рудних лежишта

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Студенти ће се оспособити да владају основама геостатистичких прорачуна и да као корисници специјализованих софтверских алата учествују у савременом моделирању лежишта Теоријска настава У уводном делу курса се изучавају основе геостатистичког приступа и карактеристике оцене лежишта, као што су скала посматрања, критеријуми за оцену и континуитет, зоне утицаја и други. Потом се излажу једнодимензионални, дводимензионални и тродимензионални вариограми, њихова дескриптивна својства и друге карактеристике. Следи изучавање једнодимензионалних, дводимензионалних и тродимензионалних варијанси и коваријанси. Потом се приступа изучавању опште оцене рудног лежишта, уз процену и визуелизацију у две и три димензије. Дају се оцена варијансе за свеукупну средњу вредност садржаја у три димензије и геометријска грешка, као и фактори који на њу утичу. Излажу се методе добијања оцене лежишта, и коначно, даје се приступ оптималном оцењивању уз криговање и осврт на факторе који утичу на тежинске вредности криговања. Излаже се криговање у пракси и коришћење криговања за верификацију геостатистичких модела.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Студенти ће се оспособити да владају основама геостатистичких прорачуна и да као корисници специјализованих софтверских алата учествују у савременом моделирању лежишта

why men cheat how women cheat dating for married people
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how married men cheat cheat on your wife black women white men
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Садржај предмета:

Теоријска настава У уводном делу курса се изучавају основе геостатистичког приступа и карактеристике оцене лежишта, као што су скала посматрања, критеријуми за оцену и континуитет, зоне утицаја и други. Потом се излажу једнодимензионални, дводимензионални и тродимензионални вариограми, њихова дескриптивна својства и друге карактеристике. Следи изучавање једнодимензионалних, дводимензионалних и тродимензионалних варијанси и коваријанси. Потом се приступа изучавању опште оцене рудног лежишта, уз процену и визуелизацију у две и три димензије. Дају се оцена варијансе за свеукупну средњу вредност садржаја у три димензије и геометријска грешка, као и фактори који на њу утичу. Излажу се методе добијања оцене лежишта, и коначно, даје се приступ оптималном оцењивању уз криговање и осврт на факторе који утичу на тежинске вредности криговања. Излаже се криговање у пракси и коришћење криговања за верификацију геостатистичких модела.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Упознавање са софтверским алатима за решавање геостатистичких проблема. Презентација примера везаних за основе геостатистичког приступа. Решавање практичних проблема и израда задатака везаних за једнодимензионалне, дводимензионалне и тродимензионалне вариограме. Анализа дескриптивних својстава вариограма, зона утицаја, непрекидности и других својстава вариограма. Решавање практичних проблема и израда задатака везаних за општу оцену рудног лежишта, са акцентом на криговање.
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx

Литература:

  1. Clark I., Practical Geostatistics, Applied Science Publishers, 1979.
  2. Chiles J.P,, Delfiner P., Geostatistics: Modeling Spatial Uncertainty, John Wiley and Sons, 1999.
  3. GS+ Online Manual, http://www.gammadesign.com/GSWinHelp/gswinhelp.htm
  4. Geo-spatial training services, http://www.geospatialtraining.com/
  5. SURPAC Reference Manual, www.surpacminex.org/support/manuals/index.shtml
hiv prevention open aids testing at home
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања су аудиторна. Вежбе се изводе на рачунарима. Израда тестова на рачунарима.

walgreen online coupons open rite aid coupon
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
pharmacy discounts site pharmacy discounts
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
практична настава 10
колоквијум-и 15
семинар-и 35

Додатни услови оцењивања: