Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-12

Кабинет: 719
E-mail: vidojko.jovic@rgf.bg.ac.rs

Геохемија

О предмету

Студијски програм: Геологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Геохемија

Предавачи: проф. др Видојко Јовић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
vermox prodej vermox spc vermox cena

Циљ предмета: Стицање сазнања о основним принципима геохемије, диференцијаци хемијских елемената при образовању геосфера и током геолошке историје Земље, расподели и садржају хемијских елемената и изотопа у литосфери, хидросфери, атмосфери и биосфери и геохемијским циклусима.

kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
propranolol pill go levaquin 500mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost

Исход предмета: Оспособљавање за разумевање генезе минерала, стена и минералних лежишта и процеса у животној средини у вишим нивоима студија и посебно примену геохемијски приципа у пракси нарочито при испитивањима карактера и загађења животне средине

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни принципи геохемије. Састав, старост и порекло Земље, соларног система и космоса. Геохемијски процеси и диференцијација хемијских елемената. Геохемија геосфера. Геохемија магматских стена и магматогених процеса. Геохемија седиментних стена и седиментогенезе. Геохемија метаморфних стена и метаморфизма. Геохемија хидросфере и хидрогеохемијски процеси. Геохемија атмосфере и атмогеохемијски процеси. Геохемија биосфере – жива материја, биогеохемијски процеси, органогени седименти. Геохемијски циклуси. Историјска геохемија.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе прате програм предавања а обухватају и различите геохемијске прорачуне
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
propranolol pill go levaquin 500mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Литература:

 1. Максимовић, З., 1965: Геохемија – скрипта, РГФ Београд, 222, Београд; Публиковани радови
   did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
   cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
   walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
   naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
   coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
   prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
   duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

   Фонд часова:

   Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
   3 2 0 0

   Метода извођења наставе: Класична предавања праћена аудио-визуелним методама, ДВД пројекцијама, постављање задатака, непосредан рад студената

   how married men cheat reasons why women cheat black women white men
   coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
   prescription discounts cards read prescriptions coupons
   cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons

   Оцена знања:

   Завршни испит Поена
   писмени испит
   усмени испит 30
   Предиспитне обавезе Поена
   активност у току предавања 10
   практична настава 10
   колоквијум-и 30
   тестови и домаћи задаци 20

   Додатни услови оцењивања: