Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 248
E-mail: vesna.damnjanovic@rgf.bg.ac.rs

Физика 1

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -OAS), Геотехника (I семестар -OAS), Геофизика (I семестар -OAS), Хидрогеологија (I семестар -OAS)

Назив предмета: Физика 1

Предавачи: проф. др Весна Дамњановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: нема

kaltens sex stories go free sex stories
pharmacy discounts site pharmacy discounts
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Циљ предмета: Циљ курса је да стекне знање о основним величинама и законима физике, без којих је немогуће разумевање сложенијих садржаја, како класичне тако и квантне физике.

motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
voltarene patch voltarenplast voltarene

Исход предмета: Исход преднета је овладавање са теоријским основама неопходних за разумевање стручних предмета

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава
Референтни системи и кретање. Инерцијални и неинерцијални референтни системи. Универзални закон гравитације. Сила гравитације. Гравитација у близини површине Земље. Ајнштајново схватање гравитације. Механичке осцилације и таласи. Осцилаторно кретање. Механички таласи. Електромагнетизам. Електростатика. Електродинамика. Електромагнетске осцилације и таласи. Настајање електромагнетских осцилација и таласа. Примена електромагнетских таласа. Таласна оптика. Светлост као електромагнетски талас. Таласне појаве при простирању светлости. Механика флуида. Хидростатика. Хидродинамика. Кинетичка теорија гасова и основе термодинамике. Основе кинетичке теорије гасова. Основе термодинамике. Топлотне промене тела и преношење топлоте. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Рачунскe и показно-експерименталне вежбе.
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam

Литература:

  1. Георгијевић, В. и остали, 2005: Предавања из Физике, Технички факултети, Универзитета у Београду, Београд.
  2. Грубор, Д., 2005: Физика I за студенте Рударско-геолошког факултета. РГФ, Универзитета у Београду, Београд.
  3. Дамњановић В., Николић Д., 2004: Експерименталне вежбе из физике, за студенте Рударско-геолошког факултета. РГФ Универзитета у Београду, Београд.
  4. Мићић, Р., Дамњановић, В., Милошевић, 2000: Збирка задатака из физике за студенте Рударско-геолошког факултета, Рударско-геолошки факултет, Круг, Београд.
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и рачунске вежбе су аудиторне. Експерименталне и показне вежбе се изводе у лабораторији.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
vermox prodej vermox spc vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 20
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 30

Додатни услови оцењивања: