Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 259
E-mail: lidija.beko@rgf.bg.ac.rs

Енглески језик 2

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -OAS), Геотехника (II семестар -OAS), Геофизика (II семестар -OAS), Хидрогеологија (II семестар -OAS)

Назив предмета: Енглески језик 2

Предавачи: доц. др Лидија Беко, Александар Лабан

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Нема

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
hiv prevention site aids testing at home
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: Сврха предмета је да се обезбеди континуитет учења енглеског језика и код студената развија комуникативну компетенцију на енглеском језику. На тај начин би се оспособљавали не само за коришћење научне и стручне литературе, како би током свог даљег професионалног напредовања могли да прате збивања у области којом се баве, већ и за контакте са иностраним партнерима, било да се ради о изворним говорницима или онима који се служе енглеским језиком као страним или допунским језиком. Ово налаже потребу посвећивања пажње даљем развијању свих језичких вештина (разумевања говора, говора, читања, писања и превођења)

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site go coupons websites for groceries
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
voltarene patch voltarenplast voltarene
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Исход предмета:

Садржај предмета:

Теоријска настава Укључује увођење сложенијих језичких структура на стручном тексту, припремање усмених излагања и краћих облика писаног дискурса за академске потребе (писање извештаја, резимеа...)
1.Volcanic Eruptions 2.Earthquakes 3.Word forming processes : derivation-prefixes of negative meaning 4.Igneous rocks and their classification 5..Structure :Gerund 6.Nominal Compounds 7.Metamorphism 8.Modal Verbs 9.Exploration 10.»One» as impersonal pronoun 11.Geological Setting of the Mineralized Areas 12.Cleft sentences 13.Bor Deposits 14.Majdanpek 15..Derivational process: Verbs and nouns derived from adjectives, Adjective forming suffixes
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg

Литература:

  1. Стојадиновић,З. Енглески језик за рударе и геологе, (2005), Рударско-геолошки факултет, Београд
  2. Oxford Dictionary of Earth Sciences,(2003) OUP,Oxford
  3. Препоручена литература: C. St.Yates Earth Sciences, English for Academic Purpose Series,
  4. Hamel Hampstead Phoenix ELT, Prentice Hall Macmillan, 1988.
  5. Препоручују се граматике: Поповић,Љ. и В. Мирић, Граматика енглеског језика,Завет, Београд
  6. Поповић,Љ. и М. Поповић,Граматика енглеског језика кроз тестове, Завет, Београд
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбања, консултације, електронски задаци Са целом групом, по мањим групама, у паровима, индивидуално

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
kaltens sex stories go free sex stories
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
prescription discounts cards link viagra discount coupon
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 10
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава
колоквијум-и 30
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: