Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 259
E-mail: lidija.beko@rgf.bg.ac.rs

Енглески језик 1

О предмету

Студијски програм: Геотехника (I семестар -OAS), Геофизика (I семестар -OAS), Хидрогеологија (I семестар -OAS)

Назив предмета: Енглески језик 1

Предавачи: доц. др Лидија Беко, Александар Лабан

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 2

Услов: Нема

i cheat on my husband link cheated on my husband
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis

Циљ предмета: Сврха предмета је да се обезбеди континуитет учења енглеског језика и код студената развија комуникативну компетенцију на енглеском језику. На тај начин би се оспособљавали не само за коришћење научне и стручне литературе, како би током свог даљег професионалног напредовања могли да прате збивања у области којом се баве, већ и за контакте са иностраним партнерима, било да се ради о изворним говорницима или онима који се служе енглеским језиком као страним или допунским језиком. Ово налаже потребу посвећивања пажње даљем развијању свих језичких вештина (разумевања говора, говора, читања, писања и превођења).

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
voltarene patch voltarene 50 voltarene
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета:

Садржај предмета:

Теоријска настава Увођење основних морфолошко-синтаксичких структура и вокабулара најчешће заступљених у језику ове струке на једноставнијим одабраним изворним текстовима, као и основних комуникативних функција у говору и писању. 1.Naming and Classifying, 2.Numbers and Symbols 3.Structures:Simple Present Tense, Present Perfect Tense 4.Compostion of Earth Layers 5.Structure: Passive Voice-Simple Present Tense,Present Perfect Tense 6. Fossils and Stratigraphy 7.Structure:Plural of Nouns 8.Structure:Comparison of Adjectives 9.Simple Past Tense-Past Continuous Tense 10.Continental Drift 11.Structures: "it " kao lažni subjekt (Introductory it) 12.Simple Past Tense, Past Perfect Tense,Active and Passive Voice 13.Agents of Chemical Weathering 14.Demonstrative Pronouns, Accusative with Infinitive 15.Joints and Faults Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
pill abortion stories read abortions stories
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Литература:

  1. Стојадиновић,З. Енглески језик за рударе и геологе, (2005), Рударско-геолошки факултет, Београд
  2. Oxford Dictionary of Earth Sciences,(2003) OUP,Oxford
  3. Препоручена литература: Nogas,G.D. A.R. Bolitho, Start English for Science (1990), Longman
  4. Граматике: Поповић,Љ. и В. Мирић, Граматика енглеског језика,Завет, Београд
  5. Поповић,Љ. и М. Поповић,Граматика енглеског језика кроз тестове, Завет, Београд
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
pharmacy discounts read pharmacy discounts
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбања, консултације, електронски задаци Са целом групом, по мањим групама, у паровима, индивидуално

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 10
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава
колоквијум-и 50
семинар-и

Додатни услови оцењивања: