Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 13-15

Кабинет: 132
E-mail: bojan.dimitrijevic@rgf.bg.ac.rs

Експлоатација минералних сировина кроз бушотине

О предмету

Студијски програм: Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Експлоатација минералних сировина кроз бушотине

Предавачи: доц. др Бојан Димитријевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са техничко-технолошким принципима традиционалних и нетрадиционалних метода експлоатације минералних сировина кроз бушотине

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Исход предмета: Овладавање стручним знањима о техници и технологији експлоатације минералних сировина кроз бушотине

how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
voltarene patch voltarene 50 voltarene
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Садржај предмета:


Теоријска настава
1. Уводни део; 2. Општи аспекти примене бушотина за експлоатацију минералних сировина; 2. Карактеристике лежишта у функцији бушотинске технологије; 3. Експлоатација чврстих минералних сировина кроз бушотине, (Теоријске поставке процеса бушотинске хидроексплоатације, Одређивање техничко-технолошких параметара, Технолошке шеме добијања, Хидромонитори и динамичко деловање воденог млаза, Технички фактори разрушавања, прогнозирање слегања и деформација моделирањем, Приказ експериментално откопавање бокситне руде у басену Посушје и у предминирањем у Никшићком басену.
5. Експлоатација растреситих минералних сировина кроз бушотине Оптимизација просторних (геометријских, геомеханичких и реолошких) параметара коморе, Оптимизација хидрауличких параметара и параметара хидрозарушавања, Приказ експерименталних и реализованих откопавања шљунка – пример Боговађа, Приказ експерименталних и реализованих откопавања кварцног песка на примеру подинских пескова у Колубари на Пољу Д и кварцног песка лежишта Зилићи у Власеници; 6. Хемијске и биолошке методе откопавања лежишта минералних сировина кроз бушотине (Лужење /In situ leaching/ лежишта соли кроз бушотине /бунаре/, Примери излуживања лежишта соли, Подземна гасификација угља кроз бушотине (Gasification technologies), Експлоатација метана и угљен диоксида из лежишта угља кроз бушотине, Режим метана лежиштима угља (Coal-bed methane reagime), Издвајање CO2 (CO2 Sepration), Бактериолошко разграђивање специфичних лежишта минералних сировина; 7. Експлоатација течних и гасовитих минералних сировина кроз бушотине
Практични део:
Вежбе, колоквијум и семинарски рад
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

  1. Павловић В., 1992: Технологија површинског откопавања, Издање: РГФ, Београд
  2. Павловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, Издање: РГФ, Београд
  3. Симић Р., Бабичев Н., Цветковић М., 1993: Откопавање боксита кроз бушотине, Издање Георудинг Цо. Београд
  4. Бабичев Н. и други, 1992: Откопавање чврстих минералних сировина кроз бушотине, Издање: Георудинг Цо. Београд
  5. Димитријевић Б., 2004: Хидроексплоатација растреситих минералних сировина кроз бушотине, Издање: РГФ, Београд
  6. Лазић М., 2003: Истражно бушење у хидрогеологији, Издање: РГФ, Београд
  7. Хрковић К., Лазић М., 1995: Усмерено бушење при истраживању лежишта чврстих минералних сировина, Издање: РГФ, Београд
  8. Филиповић Б., 1975: Хидрогеолошка истраживања за потребе водоснабдевања, Издање: РГФ, Београд
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
prescription discounts cards site prescriptions coupons
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Комјутерске презентације наставних јединица предавања, и аналитичка обрада практичних задатака са технолошким шемама рада на вежбама.

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 20
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: